23.11.08

Sesión musical con Xensboy

E unha de pantasmas, lendas e literatura no Araño:

Museo do Mar, na Rede por finNon é o de Rianxo, pero válenos. En Barbanza e Noia falar de mar é nomear algo moi grande. Que non cabe nun museo, pero por intentalo, que non quede. Pique na serea (tomada da web do Consello da Cultura Galega) e irá á web do Museo do Mar de Galicia.

Twitter

Related Posts with Thumbnails Banner: Regale selva tropical