20.11.09

Lingua galega: proposta do Consello da Cultura Galega ao Parlamento Galego

Destacamos o punto 4:

Ao entender do Consello da Cultura Galega, as liñas xerais da política lingüística en Galicia deben apoiarse nunhas bases firmes, que non son outras que un amplo consenso social e político –coma o que serviu de base para a aprobación no seu día da Lei de Normalización Lingüística e o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega–, e o respecto ao conxunto da nosa lexislación lingüística básica, en particular a devandita Lei de Normalización Lingüística. Nela queda asentado que o galego,
como lingua propia de Galicia, é a que a representa politicamente. Será oportuno lembrar os artigos que constitúen o espiñazo desta Lei:

Será oportuno lembrar os artigos que constitúen o espiñazo desta Lei:

Art. 1.- “O galego é a lingua propia de Galicia.”

Art. 4.- “O galego, como lingua propia de Galicia, é lingua oficial das institucións da Comunidade autónoma, da súa Administración, da Administración Local e das Entidades Públicas dependentes da Comunidade Autónoma.”

Art. 10.- “Os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega.”

Art. 12.- “O galego, como lingua propia de Galicia, é tamén lingua oficial en tódolos niveis educativos.”

Art. 18.- “O galego será a lingua usual das emisoras de radio e televisión e nos demais medios de comunicación social sometidos a xestión ou competencia das institucións da Comunidade Autónoma.”

Art. 20.- “Serán obrigas da Xunta de Galicia:

1. Fomentar a produción, dobraxe, a subtitulación e exhibición de películas e outros medios audiovisuais en lingua galega.
2. Estimular as manifestacións culturais, representacións teatrais e os espectáculos feitos en lingua galega.
3. Contribuír ao fomento do libro en galego, con medidas que potencien a produción editorial e a súa difusión.”

Posted via email from Posterous de Certo, o xornal virtual de Barbanza e Noia

Rianxo: magosto no Brea Segade

Un magosto no que incluso houbo votacións para escoller o lema e o debuxo do cartel. A democracia hai que aprendela practicándoa. Dende neno se pode ser... Parabéns!

Posted via web from Posterous de Certo, o xornal virtual de Barbanza e Noia

Turismo: catro alcaldes de Barbanza en Intur 2009, en Valladolid

Fotos de Arousa Norte (do seu muro no Facebook)


Posted via email from Posterous de Certo, o xornal virtual de Barbanza e Noia

Saúde: coidadiño cos morcegos

Que repoludos se ven estes morcegos do Barbanza! Están ben mantidos, abofé! Outro interesante artigo dos rapaces de Axena.

Posted via web from Posterous de Certo, o xornal virtual de Barbanza e Noia

Twitter

Related Posts with Thumbnails Banner: Regale selva tropical