25.3.09

Este Berto... tiña que escoller Ribeira/Riveira riparia

berto » Lei de Berto (I)

Ribeira: vilingüismo vilavial harmónico! Cen anos escribíndoo cada un como deus lle da a entender

Unha moda que chegará aquí... válanos o ceo!

Inserido Video

Nós só medimos 11,8: case micropene!

What's the size of your Twitter e-Penis?

http://www.epenis.nl/


O que nos demostra CADA DÍA Internet é que hai MOITA XENTE CON MOITO TEMPO LIBRE

Aínda podes participar neste concurso!

A que estás agardando, beibe? | Arrepentirme podería ser algún tipo de arte

Pero que pasa en Nebra coas polainas?

Campo Xuño viva Nebra. Vivan as miñas polainas que me quedan antre a herba.
25 Aniversario IES Praia Barraña - Boiro

Twitter

Related Posts with Thumbnails Banner: Regale selva tropical