21.7.11

Rianxo: este venres 22, tradicional roteiro de sendeirismo nocturno

Media_httpfarm3static_ebjca

Rianxo, 21 de xullo de 2011. O Servizo de Deportes programou para o venres, 22 de xullo, o xa tradicional roteiro nocturno polos camiños do Concello. Este ano sairase de Rianxo en dirección a Isorna, pasando por Leiro. En breve publicarase o percorrido completo.

Datos que cómpre saber:

ROTEIRO NOCTURNO:
Venres, 22 de xullo, a partires das 22:30 h.
Dirixido a maiores de 16 anos.
Dificultade media

ROTEIRO NOCTURNO CIRCULAR ASADOS - MONTE DAS CERCAS (Isorna)

- Punto de Encontro: Aparcadoiro do novo Campo de Fútbol Municipal (Vilas – Asados).
- Horario agrupamento: 22: 15 h.
- Horario saída: 22: 30 h.
- Duración estimada: 3 horas e media
- Dificultade: media

- Material: (Prégase respectar rigorosamente as indicacións dadas neste apartado)
• Calzado axeitado para camiñar polo monte.
• Pantalón (en homes e mulleres).
• Lanterna (opcional)
• Roupa de abrigo (cando cheguemos ó alto a sudar vaise notar o frío).
• Chuvasqueiro, en función do tempo que faga.

- Observacións:
• A auga será proporcionada pola organización.
• Estaremos acompañados por Protección Civil de Rianxo
• A organización dispón de dispositivos reflectantes para os participantes.

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Literatura: o ribeirense Antonio Piñeiro gaña o "García Barros" de novela que convoca o Concello da Estrada

Media_httpfarm4static_dbbcs

Ribeira, 21 de xullo de 2011. A obra gañadora do "García Barros" de novela deste ano é "As Fiandeiras". Por este título, que asina o editor e escritor ribeirense Antonio Piñeiro, recibirá 9.000 euros en outono e verá publicada a novela na Editorial Galaxia. A peza está ambientada na Estrada do século XIX, segundo desvelou hoxe o xurado en rolda de prensa na Estada, Concello que convoca este certame para divulgar a figura de Ken Keirades, seudónimo de Manuel García Barros.

Trátase da XXIII edición deste premio, na que o xurado estivo formado por Bieito Iglesias Araúxo, escritor ourensán que xa o gañou no seu día;  Inmaculada Otero Varela; o crítico literario mindoniense Armando Requeixo Cuba; Carlos Lema Malvar e Valentín García. Concorreron nesta ocasión 26 textos.  

O Concello da Estrada coa colaboración coa Consellería de Educación e OU, a Secretaría Xeral de Política Lingüística a Deputación de Pontevedra, e Editorial Galaxia leva 22 anos convocando este premio de novela longa en homenaxe a Ken Keirades, no ano 1989 inicia esta andaina e saca a luz “Paisaxe con muller e barco” de Manuel Forcadela e ten no seu haber obras como “Magog” de María Gándara, “O espírito de Broustenac” de Álvarez Cáccamo, “Tal vez melancolía” de Xoan Carlos Caneiro, “As rulas de Bakunin” de Riveiro Coello, “Un nicho para Marilyn” de Miguel Anxo Fernández, “A vida que nos mata” de Xavier López López, “Lois, Helena un día de Tormenta” de Manuel Veiga e “As palabras da Néboa” de Francisco Castro ou “Un tipo listo” de Xosé Monteagudo entre outras.

Todas as convocatorias e gañadores, na Galipedia, aquí

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Ribeira: deu comezo o obradoiro interxeneracional na Casa do Mar

Ribeira, 21 de xullo de 2011. O Obradoiro de Coñecemento Interxeneracional que promove o Concello deu comezo esta mañá na sede do club de xubilados situada na Casa do Mar de Santa Uxía. 

Sete avós dos dez inscritos con outros tantos netos déronse cita nesta primeira sesión, na que o concelleiro de Servizos Sociais e Promoción Social quixo darlles a benvida e salientou a idoneidade da nova actividade para procurar a conciliación familiar e como un instrumento co que permitir o intercambio de valores entre as dúas xeracións. No acto tamén estivo presente a xefa de servizo do Departamento de Servizos Sociais, Francisca Vidal. 

Ao longo das oito sesións de que consta a actividade (celebrarase todos os xoves de 10.30 a 13 horas) unha monitora encárgase de coordinar esta experiencia que procura o xurdimento de actitudes empáticas entre ambas xeracións.  

A metodoloxía das sesións fan referencia á práctica de habilidades de intelixencia emocional mediante distintas técnicas socioafectivas, como dinámicas individuais e grupais, charlas expositivas, xogos de rol, choiva de ideas, adestramento en solución de problemas e exercicios de rexistro. 

Entre os contidos que se van abordar, figuran as tradicións e costumes da zona, os xogos tradicionais e actuais, os contos populares e debuxos animados, o cine de antes e de agora, e a Internet para todos.

 


Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Noia: o PP volta reclamar que haxa touradas polo San Bartolomeu

Media_httpfarm5static_zssol

Pintada en Noia a prol das touradas

Noia, 21 de xullo de 2011. O PP de Noia, partido da oposición, presentou unha moción para reclamar que se volten programar corridas de touros nesta vila. Os conservadores noieses alegan que é unha tradición "antiquísima en toda Galicia". Na súa moción comparan o despotismo ilustrado do mellor alcalde de Madrid, Carlos III, co do actual equipo de goberno, ao que chaman "despotismo menos ilustrado".

Como é habitual en Certo, poñemos o texto íntegro da moción:

"O Grupo Municipal Popular, ao amparo do establecido no artigo 97 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, formula, para o seu debate e, no seu caso aprobación no Pleno Ordinario a celebrar o vindeiro día 29 a seguinte

                                                                               MOCIÓN

 

Exposición de motivos:

Desde o ano 2008 o bipartito local e posteriormente o goberno en minoría do PSOE do mandato anterior decideu suspender a celebración das tradicionais corridas de touros, rachando de xeito arbitrario e sin consenso plenario unha tradición secular e identitaria.

Esta tradición é antiquísima en toda Galicia, e xunto co porto marítimo sitúabanos con Pontevedra como puntos de referencia de Galicia. Moito máis antiga son as soltas que se facían na rúa do Curro que debe precisamente o seu nome aos encerros da época.

En Noia hai mencións da festa dos touros dende o século XVII aínda que segundo Pérez Constanti esta tradición remontaríase ao século XI.

Posteriormente as reais ordenanzas ilustradas de Carlos III foron as responsables da desaparición das corridas de touros na maioría das vilas galegas quedando máis arraigadas noutros puntos da xeografía estatal. Eran os tempos do Despotismo Ilustrado (todo para o pobo pero sen o pobo).

Douscentos anos despois, en Noia, outro despotismo, esta vez menos ilustrado, e froito dunha mentalidade pechada nun corral ideolóxico dogmatizado e que en absoluto se corresponde coa realidade e a demanda social, pretende extirpar unha tradición polo sinxelo feito de non ser do gusto persoal dos nosos dirixentes, sen ter en conta as importantes repercusións que, por exemplo, no sector da hostelería supón a celebración deste evento dentro dos programas de festexos das festas e feira de San Marcos e das festas patronais de San Bartolomeu.

Estes sectores e a cidadanía en xeral teñen os mesmos dereitos que calquera outro a ter unha actividade festiva do seu interés, atendendo á diversidade e complexidade da sociedade aberta na que vivimos, sobre todo tendo en conta que supón un importante polo de atracción de veciños e visitantes que contribúen directamente a paliar os efectos da crise en moitos dos sectores da maltreita economía local e ó mantemento e creación de postos de traballo no sector servicios, hostelería, transporte, alimentación, etc.

Coa supresión dos festexos taurinos deslúcense e devalúanse as nosas festas, e ao final perdemos todos, tanto os que van ós touros como os que non.

Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular presenta para a súa aprobación se procede, os seguintes

ACORDOS:

 1. Incluir no programa de festexos das próximas festas patronais de San Bartolomeu os festexos taurinos, así como nos sucesivos eventos festivos propios da nosa vila.

 2. Que se xestione e se promocione estos tradicionais eventos para que teñan a brillantez e calidade de antaño coa dobre finalidade da difusión e promoción da nosa vila e as repercusións económicas nos distintos sectores estratéxicos de Noia.

En Noia, a 21 de xullo de 2011

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Porto do Son: esta fin de semana, o sábado 23 e domingo 24 de xullo, concurso canino nacional

Porto_do_son_cans


NORMAS XERAIS

 • Concurso Nacional para tódalas razas, rexirase polo Reglamento de Morfoloxía da R.S.C.E..
 • Inspección Itinerante veterinaria.
 • A entrega dos catálogos será por expositor e non por número de exemplares inscritos.
 • Os exemplares propiedade dos expositores extranxeiros inscritos en Libros de Oríxes extranxeiros recoñecidos pola F.C.I. deberán enviar coa folla da inscripción, fotocopia do pedigree orixinal.
 • Todo exemplar que conseguise algunha das calificacións mellor de raza e non se presente na final do grupo correspondente, será descalificado. Igualmente todo exemplar que consiga a calificación necesaria para a gran final de Cachorros, Razas Españolas ou Mellor Can da Exposición e non esté presente na mesma, será tamén descalificado.
 • Todolos exemplares extranxeiros propiedade dos expositores españoles e que compitan na Clase Xove, Intermedia, Aberta uo Campeóns deberán estar inscritos no LOE. Igualmente deberán estar inscritos no LOE os exemplares dos expositores extranxeiros residentes en España. En caso de que cambiase o can de propietario, ten que rexistrarse nos libros da RSCE, al menos cun mes de antelación da data de celebración da Exposición.
 • Todo can de raza española que non cumpla a normativa vixente non podrán acceder a presentación dos Concursos e Exposiciones Caninas.

NOTAS IMPORTANTES

 • Os exemplares inscritos nos libros de oríxes extranxeiros deberán enviar unha fotocopia do pedigree orixinal coa folla da inscripción.
 • Se deben inscribir os cans a nome das persoas que figuran no libro de oríxes. Non poderán inscribirse cans a nome de criaderos ou afixos.
 • Os exemplares inscritos na clase traballo deberán presentar ao comisario de ring a cartilla coa calificación exixida homologada; de non facelo competirán na clase aberta.
 • Os ejemplares na clase xoven e seguintes, se o propietario reside en España e obligatorio facilitar o nº do LOE.
 • Todolos cans participantes no  concurso quedan suxeitos a que o organizador verifique a sua identificación, dentro do recinto do concurso, polas persoas desinadas para este fin. O expositor queda obligado ao cumplimento desta norma e facilitará as tareas de control da identificación.


RECLAMACIÓNS

 • As reclamaciones concernientes o concurso deberán facerse por medio sun escrito dirixido a Comisión Executiva do Concurso. En ningún caso admitiránse reclamacións transcurridos oito días dende a data da clausura.

Toda a información en http://www.caninagalega.com

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Twitter

Related Posts with Thumbnails Banner: Regale selva tropical