31.8.10

Ribeira: simulacro de rescate acuático na praia de Coroso

Ribeira, 31 de agosto de 2010. A praia de Coroso foi escenario esta mañá dun simulacro de rescate acuático no que participaron efectivos pertencentes a distintos colectivos vencellados á labores de axuda e seguridade: Protección Civil de Ribeira, Grumir, Socorristas do Servizo de Socorrismo en Praias de Ribeira, Policía Nacional e Policía Local, ademais da empresa SFGS (Servizo de Formación Galega e Salvamento) e de Caminando Por el Mar. 

O punto de partida deste simulacro foi o virado dunha embarcación con seis tripulantes a bordo, dous dos cales foron feridos de gravidade, outros dous ilesos e dous desaparecidos. A partir deste suposto, foron entrando en acción os distintos efectivos que realizaron os oportunos labores de salvamento, cuxo remate foi o traslado dos prexudicados a un hospital de campaña.  

O operativo, que funcionou con perfecta normalidade e sincronización, contou coa presenza do alcalde, José Luis Torres Colomer.

 


Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Rianxo: obradoiro en setembro para resolución de conflitos familiares e outro de saúde en outubro

Rianxo, 31 de agosto de 2010. O Equipo de Prevención de Drogodependencias do Concello de Rianxo pon en marcha dous obradoiros dirixidos a pais e nais: un de resolución de Conflictos na Familia do 27 ó 30 de setembro e outro de Saúde en Rede do 4 ó 7 de outubro. Os obradoiros impartiranse en horario de 17:30 a 19:30 horas. 

Dende o equipo de Prevención de Drogas do Concello de Rianxo en colaboración coa Consellería de Sanidade,o Servizo Galego de Saúde e a Dirección Xeral de Saúde Pública e Planificación vanse pór en marcha estes dous obradoiros dirixidos a pais e nais do Concello de Rianxo, co obxectivo de mellorar a relación cos fillos e fillas e previr así futuras posibles adiccións. "Educar non é fácil. Educar require pensar, analizar, respirar a fondo e volver a pensar. E o máis importante: transformar o que sabemos en acción. Estes obradoiros buscan axudar aos pais e nais a comprender, por un lado, a indiosincrasia dos adolescentes e, por outro, a identificar ferramentas útiles para comunicarse con eles", explican.

A inscrición é gratuita e remata o 22 de setembro. Todos aqueles que queiran participar poden facelo nos teléfonos 981860061 e 667185590 ou no Centro de Servizos Sociais, na estrada de Tanxil, 12.

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Política: o Psoe volta reclamar que se eviten irregularidades e anomalías nas oposicións da Xunta

Download now or preview on posterous
47000-asinado.pdf (231 KB)


Noia, 31 de agosto de 2010
. O Viceportavoz do Grupo Socialista e portavoz da Área Institucional, José Manuel Lage Tuñas, vén de rexistrar unha interpelación no Parlamento de Galicia co obxecto de coñecer “cales decisións ten pensado tomar o goberno galego para deter a sangría de irregularidades e anomalías que se están producindo nas probas de acceso ao emprego público na administración autonómica”.

“As irregularidades no proceso selectivo para optar a catro prazas de profesor de FP son un botón máis de mostra das malas prácticas que se están producindo na Xunta dende a chegada do PP ao goberno galego” explicaba hoxe o parlamentario do PSdeG. Lage Tuñas pídelle ao presidente da Xunta “que tome decisións contundentes e poña fin ao cúmulo de irregularidades e anomalías que vive a función pública galega dende a súa chegada ao goberno galego”.

Dixo que “en tan poucos meses non se pode coleccionar unha cantidade tan abultada de conflictos, anomalías, filtracións, sospeitas de irregularidades ou sentencias que poñen en dúbida o sistema de selección dos tribunais das oposicións para acceder ao emprego público na Xunta de Galicia”. Engadiu que “Feijóo debería ter cesado ao director da función pública xa fai moitos meses, non o fixo daquela e agora e iso fai que se convirta en cómplice absoluto da situación”.

“A discrecionalidade e a falta de transparencia en determinados procesos ten conducido ao notable incremento da desconfianza nestes procesos por parte de milleiros de opositores que participan ao longo de todo ano na preparación das probas selectivas e na súa realización posterior,” explicaba Lage Tuñas, responsable da área institucional no Grupo Parlamentario Socialista.

Lage entende que é “fundamental garantir aos opositores que as probas ás que concurren se celebran con imparcialidade, sin arbitrariedade nin favoritismos e con nulos riscos da existencia de filtraccións ou irregularidades, o que non ten sucedido en moitos casos durante o primeiro ano e medio de goberno de Alberto Núñez Feijóo ao fronte da Xunta de Galicia.”

Tribunais, proposta socialista

Lage Tuñas invitou hoxe a Núñez Feijóo “a acadar un acordo ao redor da nosa proposta, que ten por obxecto levar adiante unha reforma dos sistemas de acceso á función pública para garantizar a imparcialidade e a limpeza nos procesos selectivos, e rematar con dez meses cheos de conflictos, anomalías, sospeitas de irregularidades e malas prácticas por parte do goberno galego”.

“Os socialistas galegos imos novamente a propoñer no Parlamento, modificar o sistema actual de exames das oposicións para intentar garantizar a seguridade e a imparcialidade nas oposicións da Xunta de Galicia”. “Débese garantizar que non se produzcan arbitrariedades ou discrecionalidade nos procesos de acceso ao emprego público e convidamos a Alberto Núñez Feijóo a chegar a un acordo para rectificar a mala xestión da función pública feita ata o momento polo seu goberno” defende Lage Tuñas.

Considera “urxente” a creación dun “órgano estable de xestión de tódalas oposicións da Xunta de Galicia e dos entes dependentes da mesma, introducindo mecanismo de control e selección que eviten a presencia reiterada das mesmas persoas nas presidencias e nas vocalías dos tribunais de oposicións, e onde se seleccione persoas competentes e responsables”, explicou o Coordinador da Área Institucional do Grupo Socialista.

"Agardo que as nosas propostas poidan ser un punto de encontro para acadar un acordo cos outros grupos parlamentarios e poidan ser útiles ao goberno e suplan dalgún xeito a ausencia de ideas por parte dos actuais responsables do goberno galego" afirmaba o parlamentario socialista.

SERGAS, investigación aberta

Lage Tuñas afirma que “no mes de abril abriron unha investigación dende a consellería de Presidencia polas denuncias feitas polo grupo socialista sobre as probas do SERGAS, e aínda hoxe non concluiu dita investigación. Que está sucedendo en Función Pública e no SERGAS ?” preguntábase hoxe José Manuel Lage.

O deputado do PSdeG explica que “nas oposicións do Sergas houbo tribunais presididos por persoas que teñen relación laboral cos opositores que obtiveron as mellores puntuacións nas probas ás que se presentaron, e polo de agora o único que fixo o PP foi negar a realidade aludindo a posibles casualidades”

O Viceportavoz do Grupo Socialista recorda que “os opositores que sacaron as mellores notas nas oposicións do SERGAS foron examinados por dúas presidentas de tribunal, que son tamén as súas xefas na dirección xeral de recursos humanos”. Explicou que “non hai un só mes no que non se coñezan novas irregularidades nos procesos selectivos de acceso ao emprego público na Xunta de Galicia”

O parlamentario socialista entende que “a situación descrita crea incertidume na poboación, rebaixa a calidade da nosa democracia e do noso sistema institucional, e deixa en moi mal lugar ao goberno galego, como máximo responsable dos procesos selectivos de acceso á función pública, alimentando, si cabe máis aínda, a desconfianza de milleiros de opositores sobre a limpeza dos procesos selectivos na Xunta de Galicia.”

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Medio Ambiente: Adega critica con dureza ao conselleiro Juárez pola súa intención de adaptar o Plan de Ordenación de Recursos Naturais para "máis cemento e ladrillo" en Corrubedo


Construcións abandonadas no parque natural

Ribeira, 31 de agosto de 2010. A asociación ecoloxista Adega emitiu onte un comunicado no que critica duramente ao actual conselleiro de Medio Ambiente, Samuel Juárez, polas súas declaracións e intencións sobre o parque natural de Corrubedo. Como é habitual en Certo, transcribimos de xeito íntegro o dito por Adega:

"As recentes declaracións do conseleiro de Medio Rural na súa visita ao Parque Natural de Corrubedo son algo máis que preocupantes: primeiro pola súa intención (aínda intención?!) de redactar un novo PORN (Plan de Ordenación de Recursos Naturais) consonte á Lei 42/2007 de Protección do Patrimonio Natural e a Biodiversidade; pero sobre todo pola súa pretensión de “adaptar” a normativa do parque á recente Lei do Solo 2/2010 coa intención de “satisfacer a importante demanda veciñal relacionada con cuestións construtivas na contorna do Parque”, para o que propón a redacción dun “plan especial urbanístico que defina en detalle o réxime de usos e que evite así o actual, lento e complicado trámite administrativo individualizado que debe seguir cada proposta urbanística”. Pois nada: no Ano Internacional da Biodiversidade, Juárez e García-Borregón receitan máis cemento e ladrillo para Corrubedo.

Non cabe dúbida de que o PORN de Corrubedo necesita dunha posta ao día para adaptalo á evolución que a normativa ambiental e de conservación ten experimentado dende 1992 (Directiva 92/43/CEE, Lei 9/2001 de Conservación da Natureza de Galiza, ou Lei 42/2007, do Patrimonio Natural e a Biodiversidade), pero sobre todo para incorporar os novos coñecementos, máis detallados e rigorosos, sobre a súa biodiversidade, establecendo por exemplo, un corredor coa parte norte do LIC o que sen dúbida levaría ampliación do parque.

O que resulta sorprendente, eticamente escandaloso e legalmente inaceptábel é que todo un conselleiro de Conservación (as competencias están agora en Medio Rural) poida chegar a propoñer que o PORN dun espazo protexido teña que adaptarse ás disposicións do planexamento urbanístico. Para que entón unha declaración de parque natural se as súas directrices e obxectivos de conservación van quedar supeditadas aos intereses do cemento e do ladrillo? E isto é tanto máis sorprendente porque falamos dun parque natural cun medio físico extremadamente sensíbel e unha biodiversidade de hábitats e especies realmente únicos, en tan só 996 ha, das que boa parte son domino Público Marítimo Terrestre e 982 ha Humidal Protexido.

Unha proposta tan delirante é evidente que só pode vir de quen considera que a conservación da biodiversidade só obedece a razóns de estética política, para lucir no DOG e sen nada a ver coa supervivencia da vida e de nós mesmos sobre o planeta; ou de quen ademais, dende a súa prepotencia, non ten escrúpulos en descoñecer e “amañar” a legalidade vixente até onde faga falla para beneficio de amigos e especuladores do cemento e o ladrillo.

A respeito da necesidade de conservar a biodiversidade, cómpre recordarlle aos Sres. Juárez e García-Borregón, precisamente neste Ano Internacional da Biodiversidade, o que di o mesmo preámbulo do Convenio Internacional sobre biodiversidade (Rio de Janeiro, Xuño 1992): “a conservación e a utilización sustentábel da diversidade biolóxica tén unha importancia crítica para satisfacer as necesidades alimentarias, de saúde e doutra natureza da poboación mundial en crecemento”. De ningunha maneira, pois, pode ser tratada a biodiversidade coma un capricho estético para consumo de ecoloxistas.

E a respeito da prevalencia da conservación sobre o planexamento urbanístico, un Conselleiro con competencias en Conservación da Natureza debera saber que non son os Planos de Ordenación de Recursos Naturais (PORN) dos espazos protexidos os que teñen que someterse ao planeamento urbanístico, senón todo o contrario. Así o dispón a Directiva Hábitats da Unión Europea e así o teñen incorporado á legalidade estatal e autonómica, tanto a Lei 9/2001, de Conservación da Natureza de Galiza, como a Lei 42/2007, do Patrimonio Natural e a Biodiversidade:
“Os Planos de Ordenación dos Recursos Naturais a que se refire esta Lei prevalecerán sobre calquer outro instrumento de ordenación territorial ou física, constituíndo as súas disposicións un límite para este e as súas determinacións non poderán alterar ou modificar aquelas e aplicaranse, en todo caso, prevalecendo sobre os instrumentos de ordenación preexistentes”. (Lei 9/2001. Artigo 6.3)

2. Cando os instrumentos de ordenación territorial, urbanística, de recursos naturais e, en xeral, física existentes resulten contraditorios cos plans de ordenación dos recursos naturais deberán adaptarse a estes. Mentres esa adaptación non teña lugar, as determinacións dos plans de ordenación dos recursos naturais aplicaranse, en todo caso, prevalecendo sobre eses instrumentos.

3. Así mesmo, os plans de ordenación dos recursos naturais serán determinantes respecto de calquera outra actuación, plan ou programa sectorial, sen prexuízo do que dispoña ao respecto a lexislación autonómica. As actuacións, plans ou programas sectoriais só poderán contradicir ou non acoller o contido dos plans de ordenación dos recursos naturais por razóns imperiosas de interese público de primeira orde, caso en que a decisión deberá motivarse e facerse pública.” (Lei 42/2007. Artigo 18)

Así pois, Sr. Conselleiro, non é o PORN do Parque Natural de Corrubedo o que ten que adaptarse ao planexamento de Ribeira, senón ao contrario, é este o que terá que adaptarse ás orientacións e disposicións daquel. Se estas non son as premisas e directrices da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, mellor é que renuncie ás competencias en materia de conservación: nada bo poden agardar os nosos espazos protexidos, a nosa Rede Natura, os nosos parques naturais, a nosa biodiversidade dun conselleiro que, con tais declaracións, non só amosa a súa pouca sensibilidade ambiental, senón descoñecer e carecer de vontade para aplicar a legalidade vixente.

De ningunha maneira, Sr. Conselleiro, podemos aceptar máis retrocesos na protección dos nosos espazos naturais; de ningunha maneira podemos aceptar que estes volvan a ser espazos para a especulación. Cando quedan apenas uns meses para presentar os Plans Especiais de Conservación da Rede Natura que esixe a Directiva Hábitats, é tempo xa de termos os Planos de Ordenación que os espazos protexidos necesitan para garantir a conservación da súa biodiversidade.

Os espazos naturais protexidos poden ser oportunidades de mellora na calidade de vida da poboación residente, se se acompañan dos seus específicos planos de compensacións, de indemnizacións e de desenvolvemento sustentábel, mais nunca poden supeditarse a outros intereses que non sexan os da preservación da súa biodiversidade e do noso patrimonio natural".

Información da Xunta da visita de Samuel Juárez o 26 de agosto:

Medio Rural traballa nun novo Plan de Ordenación dos Recursos de Corrubedo para actualizar este documento ás novas esixencias normativas derivadas das leis do Solo e de Patrimonio Natural


Ribeira, 26 de agosto de 2010.- O conselleiro do Medio Rural, Samuel Juárez, visitou en Ribeira o Parque Natural de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán, acompañado polo director xeral de Conservación da Natureza, Ricardo García-Borregón; o delegado territorial da Xunta na Coruña, Diego Calvo; o xefe provincial da Consellería nesta provincia, Enrique Luis de Salvador; e o alcalde da localidade, José Luis Torres.

No decurso da súa visita, Juárez anunciou a intención do seu departamento de redactar un novo Plan de Ordenación de Recursos Naturais, posto que o vixente, que data do ano 1992, ten unha difícil adaptación ao novo marco normativo derivado da Lei do Patrominio Natural (42/2007) e, sobre todo, da recente Lei do Solo (2/2010). Igualmente, o novo documento en redacción achegaría unha adaptación ás esixencias derivadas do novo marco normativo que regula a Rede Natura.

Asemade, e coa intención de satisfacer a importante demanda veciñal relacionada con cuestións construtivas na contorna do Parque, Juárez propuxo ao alcalde a redacción dun plan especial urbanístico que defina en detalle o réxime de usos, e que evite así o actual, lento e complicado trámite administrativo individualizado que debe seguir cada proposta urbanística da veciñanza. Arestora, cada proxecto orixina cadanseu informe vinculante da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, o que retarda moito o trámite administrativo.

Convenio para o Vilar, única praia galega dentro dun parque natural

Aproveitando a visita ao Parque Natural, o conselleiro do Medio Rural e o alcalde de Ribeira asinaron un convenio de colaboración en materia de tarefas de vixilancia para a praia do Vilar. O importe aportado por Medio Rural é de 30.470 euros.

A praia do Vilar, única praia de toda Galicia situada dentro dun Parque Natural, caracterízase pola presenza de fortes correntes e por un elevado número de usuarios, estas dúas características demandan a necesidade de por en marcha un plan de protección especial, polo que se establece este marco de colaboración entre a Consellería e o Concello.

O Concello de Ribeira, a través da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ribeira, realizará tarefas de vixilancia, controlando a afluencia de visitantes, percorrendo as zonas da praia e dunas nos horarios de máxima afluencia, informando de actividades alternativas e recollendo as suxerencias dos visitantes; entre outros labores. Medio Rural colaborará no mantemento dos valores ambientais en todo o Parque e manterá informado ao Concello das mellores prácticas de limpeza, así como de calquer outra actividade acontecida dentro do espazo protexido.

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

30.8.10

Ribeira: máis de 220 inscritos na oitava Andaina Popular "Concello de Riveira", que estrea un trazado máis atractivo

A proba ten lugar este sábado 4 de setembro. 10 dos 50 quilómetros efectuaranse coa única axuda dun plano

Ribeira, 30 de agosto de 2010. – A oitava edición da Andaina Popular "Concello de Riveira", programada para este sábado día 4 de setembro, modifica case por completo o percorrido habitual de anos precedentes co fin de buscar novos alicientes que aumenten o seu atractivo entre os participantes. 

A cita foi presentada hoxe por Moncho Sampedro, da Sección de Sendeirismo da Asociación As Miñoteiras, e por Miguel Ángel Vidal, concelleiro de Deportes do Concello de Riveira: as dúas institucións organizadoras do evento, no que colaboran tamén Protección Civil, a Concellería de Turismo e a Asociación Arrecó. Segundo informou Moncho Sampedro, actualmente hai 220 inscritos, 60 máis que o número total de participantes na última edición da andaina.

A actividade traerá interesantes novidades, como que en 10 dos 50 quilómetros do percorrido (para os cales estimouse unha duración de 12 horas) non haberá ningún tipo de marca e os camiñantes deberán orientarse cun plano. Trátase dos quilómetros comprendidos entre o 28 e 38, correspondentes a Corrubedo.


Dolmen de Axeitos

Algúns dos lugares polos que pasará o roteiro son: Mirador da Curota, Castelo de Burleu, Oleiros, Dolmen de Axeitos, Monte Tahume, Monte Facho, Faro de Corrubedo, Porto de Corrubedo, Praia da Ladeira, Olveira, Bretal e Capela de San Alberte.

A saída terá lugar no Polideportivo Santa Uxía, xunto á praia de Coroso, ás 9.00 horas, sendo preciso persoarse no punto de saída 30 minutos antes do inicio da proba. O roteiro estará sinalado cunha distancia máxima de 200 m entre sinais (excepto en 10 quilómetros como foi referido) e ao longo do percorrido haberá persoal da organización para axudar e informar.

No obxectivo de sensibilizar á sociedade arredor da eliminación das botellas de plástico, será obrigatorio portar un bidón ou cantimplora que se irá recheando nos avituallamentos e que serán subministradas pola Concellería de Xuventude e Turismo de Riveira. Tamén será imprescindible portar un teléfono móbil no que poder localizar aos camiñantes que non pasen polos controles, ou co que podan avisar á organización en caso de que lle xurdan problemas graves.

Se a inscrición se produce antes do 31 de agosto de 2010, a cota é de 14 euros (excepto federados na Federación Galega de Montañismo, cuxa cota será de 12 euros). A ingresar no nº de conta de Caixa Galicia 2091 0339 78 3000030804. As inscricións que se realicen a partir do 1 de setembro terán un custo único (tanto federados como non federados), de 20 euros.

Inscricións na páxina web do Concello

O participantes poden facer directamente a inscrición na páxina web do Concello de Riveira (www.riveira.es). Para calquera dúbida pódese solicitar información nos teléfonos seguintes: 981 835 650 (Javier Sampedro) en horario de 9-14 horas, ou no 609 958 951 (Moncho Sampedro), en horario de 19 a 22 horas.


Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

A Pobra: os socialistas solicitan sentido único no Conchido para solucionar o tráfico nesa área

Política: os socialistas reclaman a Feijóo que varra seis millóns de euros das Fundacións Comarcais para educación e sanidade

O PSdeG empraza ao presidente da Xunta a que deixe de ser "un home anuncio", cumpra a súa promesa de reducir a administración paralela ou "chiringuitos" e invista os seis millóns de euros que costan as Fundacións Comarcais en educación e sanidade, onde se están a facer recortes

As Fundacións Comarcais seguen funcionando, pese a que hai meses que se anunciou a súa disolución

Noia, 30 de agosto de 10. O viceportavoz do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia e portavoz da Área Institucional, José Manuel Lage, reclamou hoxe a Feijóo que no prazo de dous meses elimine as fundacións comarcais para aforrar máis de 6 millóns de euros. Dixo que Feijóo e o conselleiro Rueda incumpren sistematicamente os seus anuncios de reducir a administración paralela, converténdose nun “home anuncio que renuncia a gobernar”.

O responsable socialista presentou hoxe unha Proposición non de Lei na que insta ao presidente da Xunta a cumprir cos seus compromisos e “racionalizar a administración pública e facela máis eficiente”. Lamenta que Feijóo fai “moitos anuncios e poucas decisións”, logo de que “non teña tomado decisións de alcance que supuxeran a desaparición dos organismos e sociedades creados polo PP entre 1990 e 2005”, en contra do que dixo en 2009 e 2010.

Lamentou que en lugar de apostar polo aforro en administración paralela, o presidente da Xunta reduce 1.000 mestres de educación pública ou o orzamento para sanidade pública. Criticou que Feijóo “fai unha renuncia evidente a exercer o autogoberno e administrar os 11.000 millóns de orzamento da Xunta” xa que “ten constituída na Xunta de Galicia un comité electoral que só ten por obxectivo tentar desgastar ao goberno de España”.

Dixo neste sentido que un ano e medio despois da súa toma de posesión, e logo de ter anunciado a desaparición da Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia e as 34 fundacións comarcais que dependen dela, este ente segue “plenamente vixente”. Dixo que os seus 8 directivos recibindo tarefas da Xunta e sen intención ningunha de proceder á súa disolución, tal e como demostrou coa presentación de documentación sobre contratos deste verán.

Explicou que, para cumprir coa súa promesa, Feijóo só tiña que desenvolver a Lei 12/2008 que modifica a Lei de Desenvolvemento Comarcal e que xa contemplaba a desvinculación da Xunta de Galicia das fundacións comarcais.

A Proposición non de Lei presentada hoxe polos socialistas galegos contempla a disolución da totalidade das fundacións para o desenvolvemento comarcal en dous meses, así como “a disolución do resto de organismos e entidades” de acordo co compromiso acordado polo Consello da Xunta de 24 de abril de 2010. Tamén reclama a integración no Igape do Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia –BIC Galicia-, disolvendo o mesmo.

Propón tamén unificar as sociedade Sodiga Galicia, S.C.R., S.A., e Xes Galicia S.G.E.C.R., S.A., incluíndo na mesma ao Inversións Estratéxicas de Galicia, S.A. –Inesga-, e fusionar os catro xestures nunha única Xestur – Galicia.

Cambio de Goberno

O viceportavoz do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia instou ao presidente da Xunta a modificar o seu goberno “porque é o peor goberno da historia da autonomía de Galicia” e pídelle que o faga “antes de que sexa o poder xudicial o que lle indique os cambios que ten que facer”.

Lage recordou que “hai decisións xudiciais que poden condicionar a composición do goberno por iso sería mellor que Feijóo tomara decisións de xeito inmediato porque hai unha ausencia clamorosa de determinados conselleiros na tarefa diaria de goberno”.

Dixo que a Xunta atoparase en setembro con conselleiros elaborando o orzamento para 2011 en situación de interinidade, sen saber si van continuar no seu cargo, e criticou que “o Executivo autonómico renuncia a gobernar Galicia e ten a máis da metade dos seus membros desaparecidos e o resto son descoñecidos para a cidadanía”.

Lamentou os “casos clamorosos de conselleiros invisibles” e chamou a Feijóo a “preocuparse máis do estado do seu goberno e menos de pedir eleccións anticipadas”. En opinión de Lage, o presidente da Xunta “aspira a pasar a Lexislatura falando dos demais e facendo escapismo cando se trata de dar contas da súa xestión” mentres “é evidente que o seu goberno non está á altura do país”.

Criticou tamén o “comportamento preocupante” do presidente da Xunta durante a vaga de lumes, xa que “cando o que se espera é responsabilidade e prudencia, non se pode ser tan frívolo como para cualificar de óptimo o balance da campaña de incendios cando morren dúas persoas, o que da a medida do presidente que temos”.


Download now or preview on posterous
46888-asinado.pdf (218 KB)

Download now or preview on posterous
pliegos sodeco.PDF (112 KB)

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Noia: obras en centros escolares antes de que comece o curso 2010-2011

Noia, 30 de agosto de 2010. Nestas datas están en obras o colexio de A Barquiña (na imaxe), no que se constrúe unha pasarela cuberta de acceso ao colexio. Tamén no colexio "Felipe de Castro" estanse a executar cambios na instalación eléctrica e a colocar falsos teitos. No instituto "Virxe do Mar" hai xa uns días que rematou o pintado exterior e a instalación dun elevador.

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Noia: a restauración da ponte de Traba estará rematada en outubro, anuncia a Xunta

Cun orzamento de 260.000 euros, as obras de reparación e consolidación da ponte románica comezaron en xuño e durante os meses de xullo e agosto rematouse a reparación da súa cimentación. No momento actual estanse a corrixir os desplomes dos tímpanos cunha nova montaxe no seu lugar orixinal

A ponte de Traba hai uns días

A ponte de Traba en marzo de 2009

Noia, 30 de agosto de 2010.- A Dirección Xeral do Patrimonio Cultural vén de anunciar que as obras de reparación e consolidación da Ponte de Traba, en Noia, estarán rematadas na primeira quincena de outubro. Cun importe de 260.000 euros, as obras da ponte, que comezaron en xuño de 2010, tiñan como obxectivo resolver as deficiencias e danos detectados como o desplome dun dos tímpanos e greta de separación da boquiña dun arco, o mal estado doutros tímpanos e dos pretís, a oquedade na cimentación dunha pila, a deficiente pavimentación da calzada e a limpeza dos muros.

Nunha destas afeccións, na cimentación dunha das pilas detectouse unha oquedade de máis do 25% da superficie de apoio. Para a reparación desta patoloxía era necesario deixar en seco a base da pila, o cal resultaría moi dificultoso en época invernal debido ao alto nivel das augas, motivo polo que se retrasou o inicio dos traballos ata o principio do verán, época na que previsiblemente o río ten un nivel máis baixo. Dese xeito, durante os meses de xullo e agosto executouse, entre outros traballos, a ataguía necesaria para desviar as augas e poder traballar en seco na cimentación da pila, a cal está xa reparada.


Tímpanos desmontados e colocados nunha leira adxacente na actualidade

Actualmente estanse a corrixir os desplomes dos tímpanos da ponte mediante o seu desmontado e nova montaxe no seu lugar orixinal. Para evitar que estes desplomes volvan a producirse debido ao empuxe do terreo e a carga do tráfico, estase a executar entre os tímpanos da ponte un recheo confinado con xeomaias que eviten ou minimicen eses empuxes laterais. Tamén está xa executado o cosido da greta na boquiña dun dos arco, a cal se realizou con grampas de aceiro inoxidable.

Os principais traballos pendentes, unha vez rematadas estas reparacións, serían os correspondentes á pavimentación final da ponte, na que se diferenciarán a zona de tráfico peonil nos laterais, realizado en lousa, da zona de tráfico rodado con pavimento adoquinado na zona central.


Detalle dos tallamares nos que se refuxiaban os peóns cando pasaban as carruaxes

A Ponte de Traba é unha ponte románica dos séculos XIV – XV que salva o río grazas a catro arcaváns apuntados apoiados en piares. A súa fábrica é de cantería de granito, e ten un ancho de 2,85 metros. Quedan libres para uso uns 2,5 metros. Posúe dous tallamares triangulares coma refuxio para peóns, característicos das pontes de finais do medievo. Atópase na vía de comunicación entre o casco antigo e Noia e a parroquia de Barro, sobre o río Traba.

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

28.8.10

Pesca: la ministra Espinosa se pronunció sobre marisqueo ilegal y Ría de Noia

Ribeira: la ministra Elena Espinosa visitó las obras de restauración del Pazo de Sálvora

  
Download now or listen on posterous
100827 elena espinosa.mp3 (744 KB)


Pazo antes

Pazo de Sálvora agora

Ribeira, 27 de agosto de 2010. Elena Espinosa ha destacado el compromiso del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino con la protección y conservación del patrimonio costero de Galicia en el acto de inauguración de las actuaciones de adecuación ambiental y restauración del Pazo en la isla de Sálvora, en el término municipal de Ribeira.

 La Ministra ha puesto de manifiesto que esta apuesta por la recuperación, regeneración y preservación del litoral gallego ha llevado al MARM a invertir 84 millones en obras de mejora de la costa de Galicia desde el inicio de esta legislatura. Además, Elena Espinosa ha señalado que en la actualidad se están ejecutando obras por valor de 38 millones de euros. Asimismo, la Ministra ha subrayado que el MARM ha destinado, desde mayo de 2008, 51 millones de euros para preservar los parajes únicos del litoral de A Coruña.

                        Actuaciones de adecuación ambiental y restauración del Pazo en la isla de Sálvora.

                        Las obras de “Recuperación, mantenimiento y conservación del dominio público marítimo-terrestre en la isla de Sálvora que ha llevado a cabo el MARM, a través de la Secretaría General del Mar de la que depende la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, han supuesto una inversión total de 1.480.763,41 euros. 

                        Estas obras, realizadas tras la adquisición en 2007 del archipiélago de Sálvora por 8.609.452,05 euros, contemplan una serie de medidas y actuaciones para preservar los valores medioambientales de esta isla, perteneciente al Parque Nacional de las Islas Atlánticas que gestiona la Xunta de Galicia. Así, destacan: 

                            * La restauración exterior de la antigua fábrica de salazón, reconvertida en Pazo, restaurando su cubierta y tratamiento de todos los paramentos exteriores e interiores.

                            * La rehabilitación interior del Pazo para mejorar la distribución interior y los pavimentos de los espacios comunes, renovando el mobiliario y los servicios con la optimización de las instalaciones en base al ahorro de energía, con la instalación de paneles solares.

                            * Implantación de un pantalán para mejorar la accesibilidad a la Isla.

                            * La ejecución de pasarelas de madera y sendas naturales en zahorra, para definir itinerarios y recorrer los espacios de la Isla, mejorando el control de los visitantes  a las zonas protegidas.

                            * Instalación de paneles interpretativos, tanto medioambientales como históricos en lo referente al pazo.

                            * Eliminación de plantas alóctonas.

                            * Eliminación de todo tipo de residuos sólidos.

 
En resumen, las actuaciones de Adecuación Ambiental y la Restauración del Pazo de la Isla de Sálvora permiten realzar y resaltar los valores del Patrimonio Natural de Galicia, en general, y de la Isla de Sálvora en particular.

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Ribeira: rematou o Verán Cultural coa entrega de premios e diplomas

Ribeira, 27 de agosto de 2010. Tivo lugar este venres 27 o Festival Fin de Verán Cultural 2010, organizado pola Concellería de Cultura e Festexos que dirixe Luciano Fernández Martínez. Ao rematar houbo a entrega de premios aos 200 participantes nos obradoiros de XOGA CON NÓS EN RIVEIRA, VERÁN RECHINÁN EN PALMEIRA, INFANTIMÚSICA E DEBUXO, CARICATURA E COMIC CELEBRADOS TAMÉN EN RIVEIRA DURANTE XULLO E AGOSTO PARA NENOS/AS DE 3 A 16 ANOS.

O auditorio estivo abarrotado de público, unhas 300 persoas, na súa maioría nais/pais e familiares dos nenos/as participantes presenzaron o festival. Tamén se fixo unha pequena exposición de traballos dos alumnos do obradoiro de debuxo, caricatura e comic que estivo na sala baixa do auditorio durante o acto. Os distintos grupos representaron cancións tradicionais galegas coma O GALO, POUSA E POUSA, A SAIA DA CAROLINA, O TREN etc, vestidos para a ocasión con traxes realizados por eles/as con materiais de reciclaxe. Tamén participaron os 20 monitores/as que participaron nos obradoiros, ademais do coordinador da programación do Verán Cultural (no que participaron un milleiro de nenos/as ao longo das actividades de xullo e agosto), Unai González Suárez que tivo que facer a entrega de diplomas pola ausencia, por motivos laborais, de Luciano Fernández Martínez.

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

27.8.10

A Pobra do Caramiñal: o fin de festa do Carme dos Pincheiros trasládase a este sábado 28

Fin de Festas do "Carme dos Pincheiros"

Sábado 28 de agosto de 2010

10:00 H.- Lanzamento das bombas.

10:30 H.- Entrarán na Vila:

      Banda de Música de Arcade

      Grupo de Gaitas A Gandaina

11:30 H.- PEQUEXOGO no Praza Alcalde Segundo Durán

12:00 H.- Desfile dende a Igrexa do Caramiñal, dos

                 XIGANTES e CABEZUDOS da Confraría do Carme

                 dos Pincheiros, acompañados polo grupo de Gaitas

13:00 H.- Concerto nos Xardíns Valle-Inclán a cargo da

      BANDA DE MUSICA DE ARCADE

17:30 H.- PEQUEXOGO ( Festa da Espuma ) na Praza Alcalde Segundo Durán

19:00 H.-Desfile XIGANTE e CABEZUDOS co Grupo de Gaitas A Gandaina

20:00 H.- Actuación Agrupación Amas de Casa Pobra no Cantón da Leña.

22:00 H.- VERBENA  a cargo da Orquestra

      NUEVA MODA

24:00 H.- GRAN COMBATE NAVAL E FOGOS DE ARTIFICIO

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Noia: abren a convocatoria de axudas ao transporte para estudantes

Noia, 27 de agosto de 2010. A Concellería de Educación do Concello de Noia ten aberto ata o vindeiro 16 de setembro o prazo para a presentación das solitudes das axudas ao transporte escolar (Bonobús). Os beneficiarios destas axudas terán que aboar só o 50% do custo da viaxe.

O obxectivo destas axudas é favorecer o desprazamento dos alumnos de Noia que se despracen a Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra ou Vigo para a realización de actividades formativas durante o curso 2010-2011; se ben a as viaxes a Lugo e Ourense asimilaranse como viaxes a Santiago por mor das condicións do convenio asinado entre o Concello de Noia e a empresa Castromil. Como novidade no convenio hai que indicar que os bonos para as viaxes terán validez ata o 31 de outubro de 2011, mellorando deste xeito as condicións de cursos pasados, nos que só eran válidos durante o curso escolar.

Os requisitos para poder optar a estas axudas son os seguintes:

  • Estar empadroado no Concello de Noia, cun mínimo de 6 meses de antigüidade.

  • Cursar calquera dos estudos ou asistir a actividades formativas que sexan obxecto da presente convocatoria.
  • Non superar os ingresos brutos per cápita da unidade familiar en que estea integrado a cantidade de 1,5 veces o salario mínimo interprofesional.

A presentación de solicitudes farase no Rexistro Xeral do Concello e deberán acompañarse da seguinte documentación:

  1. Fotocopia do D.N.I. do solicitante.

  2. Fotocopia da Declaración da Renda das persoas físicas do ano 2009. No caso de non estar obrigado pola Axencia Tributaria a presentala, deberase achegar unha declaración xurada na que conste esta circunstancia.

  3. Para aqueles casos nos que non se presente a Declaración da Renda xustificaranse os ingresos da seguinte maneira:

  • Certificado do INEM, no caso de recibir prestación ou subsidio de desemprego.

  • Certificación do Instituto da Seguridade Social ou organismo correspondente no caso de percibir pensión contributiva de xubilación, invalidez, viuvez ou orfandade.
  • Certificación acreditativa no caso de percibiren ingresos procedentes de pensións non contributivas, fondos de asistencia social, rendas de integración social de Galicia ou da lei de integración social de minusválidos.
  • Calquera outro que lle sexa requirido a xuízo da comisión de valoración.

Asemade, deberá acreditarse a necesidade dos bonos para os fins previstos presentando unha fotocopia do carné de estudante, copia da matrícula oficial de estudos ou certificado de asistencia a actividades formativas en asociacións para persoas con discapacidades.


Circunstancias que afecten á economía familiar, como situacións de desemprego, minusvalías, familias monoparentais ou familias numerosas serán tidas en conta á hora de valorar as solicitudes.

Hai que salientar que a contía destinada para estas axudas durante o curso 2010-2011 será de 12.000 €, o que supón un claro incremento con respecto ao curso pasado (9.360 €) e moito máis respecto aos cursos 2007-2008 e 2008-2009 (7.200 € en cada un deles), fortalecendo deste xeito as axudas á educación, segundo indicou Lino García, concelleiro de Educación do Concello de Noia.Download now or preview on posterous
bop_156.pdf (2243 KB)

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

26.8.10

A Pobra do Caramiñal: o venres 27, inauguración de "Ritos de fe", fotos de Manolo Blanco


A Pobra, 25 de agosto de 2010. A inauguración da exposición "Ritos de Fe ", do veterano fotógrafo Manolo

Blanco, terá lugar o vindeiro venres 27 de agosto ás nove da noite na Casa Mariñeira do Parque do Castelo

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Boiro: este venres 27 de agosto, primeira muiñada en Ponte Goiáns


Boiro, 25 de agosto de 2010. A concellería de Turismo do Concello de Boiro organiza por vez primeira unha Muiñada nos Muíños de Ponte Goiáns. Terá lugar o venres 27 ás once e media da mañá, e durará ata a noitiña.

Programa Muiñada 2010  

Pola mañá comezará ás 11:30 coas xiras explicativas polos muíños a cargo de Rosa Saavedra, guía turística do programa Paséate con nós, que poderán facerse ao longo de toda a xornada. Ás 12:30 haberá obradoiros para nenos. Para celebrar o remate das actividades de verán organizados pola concellería de Turismo, ás 13:30 convidarán aos nenos participantes nestas actividades a un xantar popular. Ás 14:00 xantar popular para o público en xeral, amenizado polas cantareiras de Xilbarbeira. Ás 16:00 conxuro e queimada. Ás 17:00 Xogos populares. Ás 18:30 cantareiras de Lumieira. Ás 19:30 Contacontos.

Colaboran: Asociación dos amigos do CAB, Asociación Olláparo, Asociación O Faiado, Aturuxo, Lumieira, Rosa Saavedra (Paséate con nós),Trebello, Xarelo e Xilbarbeira.

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

24.8.10

Boiro: o San Ramón de Bealo, do 30 de agosto ao 5 de setembro

A Pobra do Caramiñal: os socialistas refréscanlle a memoria ao alcalde coa lexislación para construír un centro de saúde

"A falta de planificación dun goberno municipal esgotado leva ao alcalde da Pobra a propoñer a construción dun centro de saúde sen respectar o regulamento de policía sanitaria mortuoria," di o Psoe  pobrense


Os cemiterios e os centros de saúde ou outras infraestruturas deben estar separados alomenos 50 metros


A Pobra do Caramiñal, 24 de agosto de 2010.- Os socialistas de A Pobra lémbranlle ao alcalde, o "popular" Isaac Maceiras, nunha nota de prensa, que hai que axustarse á lei para construír determinadas infraestruturas. Como é habitual en Certo, poñémoslles a nota íntegra:

"Parece ser que a Consellería de Sanidade ten prevista  a execución dun novo centro de saúde para a Pobra do Caramiñal, para o cal é preciso que o Concello ceda os terreos necesarios para a construción do mesmo.

As instalacións do actual centro de saúde xamais foron modificadas estruturalmente nin se lles prestou o adecuado mantemento dende a súa inauguración, e por isto que ofrece un estado lamentable, de deterioro e abandono, prestándose os servizos sanitarios a poboación nun inmoble terceiromundista.  Polo tanto, é imprescindible que se rehabilite en profundidade o edificio existente conforme ás novas necesidades, ou ben se faga un novo centro de saúde. 

O goberno municipal propón a construción dun novo centro de saúde situado en San Roque,  a carón do cemiterio Parroquial de Santa María a Antiga do Caramiñal.   A ubicación proposta correspóndese  coa zona verde do polígono 9, polo tanto, dito polígono carecería de zonas verdes no futuro, cando se procedese a construción da citada parcela, principios estes contrarios o proposto no Plan Xeral  de Ordenación Municipal, xa que a obrar desta maneira estarían limitando as zonas do ocio municipais. 

É dicir, fixeron un PXOM e non deixaron previstos espazos para dotacións públicas, agora vense na obriga de facer convenios precipitados, ter que volver a modificar o Plan Xeral para poder edificar no lugar que corresponde a unha zona verde. Eles modifican cada vez que lles peta o PXOM, e por que non fan o mesmo polos particulares que o precisan? Estas actuacións demostran a falta de planificación e de expectativas deste goberno municipal. 

Debido á opacidade e a prepotencia utilizada por este equipo de goberno, a que non se nos escoita, que non hai vontade nin disposición para dialogar cos membros da corporación, é por esta razón pola que o grupo municipal socialista lle enviou una carta a Conselleira de Sanidade ca finalidade de que se nos informe sobre a idoneidade da parcela proposta desde o Concello para centro de saúde. 

A información da que dispón este Grupo Municipal consiste en que para as construcións sitas a carón dun cemiterio  establecerase como zona de protección unha franxa de 50 metros de anchura, medida a partires do cerre exterior do cemiterio polo que a construción do novo Centro de Saúde, estaría ubicada en zona verde, a carón dun cemiterio, carecendo da zona de protección de 50 metros, e en contra dos criterios seguidos pola propia Consellería noutra provincia. (Exemplo: Pontevedra- Sanxenxo). 

O regulamento de policía sanitaria mortuoria, no artigo 47 sobre zona de protección di: “en torno o chan dedicado a construción dun novo cemiterio establecerase como zona de protección unha franxa de 50 metros de anchura totalmente libre de todo tipo de construción, medida a partir do cerre exterior do cemiterio”. Como é lóxico aplicamos a recíproca, si para construír un novo cemiterio hai que deixar 50 m. libres; en 50 m tampouco se poden facer novas construcións ao lado dos cemiterios existentes. Tal e como argumentan as Sentencia del Tribunal Supremo de datas 26 de xuño de 1996 e 14 de febreiro de 1997. 

Tendo en conta que existen dúbidas razoables de que a ubicación proposta para Centro de Saúde cumpra os criterios legais pertinentes e incluso os mínimos preceptos de saúde pública e de seguridade e hixiene, que non ofrece garantías de salubridade, que se están creando falsas expectativas, que é necesario un informe da inspección de saúde pública, informe xeotécnico cas características do terreo, e que é un problema de interese xeral e o único, que pensa o  PP deste concello e en facer novas propostas, (viables ou non), ca mirada posta directamente nas vindeiras eleccións municipais.  

Non damos crédito a desinformación do equipo de goberno liderado polo Sr. Isaac, é gravísimo que teñamos que ser os socialistas (aos que Isaac denigraba publicamente hai ben pouco tempo) os que teñamos que advertir e informar da lexislación vixente, cando o concello conta con políticos que cobran con cargo ós orzamentos municipais e con tódolos técnicos posibles".

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Educación: cambios nos colexios de Barbanza e Noia por concertos educativos ou eliminación de unidades


Barbanza-Noia, 24 de agosto de 2010. Toda a información está no Diario Oficial de Galicia de onte, descargable en pdf aquí. Como afecta principalmente a Boiro o dos centros eliminados, comezamos con este concello. Os outros que saen, é porque hai cambios neles.

Concertos educativos en privados

No que atinxe a Concertos educativos, a Xunta de Galicia decidiu reducir unha unidade de Educación Primaria no "Jaime Balmes" de Noia, incrementar en Educación Especial unha unidade de plurideficientes en "Amicos", de Ribeira e meter unha unidade de xestión administrativa e outra de comercio no "María Assumpta" de Noia e unha de xestión administrativa no "Divino Maestro" de A Pobra.


Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Twitter

Related Posts with Thumbnails Banner: Regale selva tropical