5.3.09

PICARESCA E TROULA, por Ramón Laiño

.- Nesta aldeíña hai unha pedriña sola onde se xuntan as vellas a rascar a paxarola

.- O cura que che casou debía estar borracho, porque che preghuntou se era femia ou era macho.
25 Aniversario IES Praia Barraña - Boiro: CANÇIONEIRO POPULAR- PICARESCA E TROULA-Ramón Laiño

Aldabra colgou á serea de Sálvora

Congo y yo

Buscando información sobre Antonio Piñeiro,
o ribeirense responsable da Colección Bourel,
demos con este interesante blog.
Agasallamos á autora, Aldabra, cunha serea da bisbarra, pois colecciona.

Twitter

Related Posts with Thumbnails Banner: Regale selva tropical