26.2.10

Cinema: a curta ES HORA, do boirense Toño Chouza, escollida tamén para NoTodoFilmFest

Non para este homiño... É un volcán de ideas e un surtidor de imaxes! A votar, facer a crítica e todo iso que se pide, que non é tanto!

Posted via web from Posterous de Certo, o xornal virtual de Barbanza e Noia

Política: o Psoe acusa de despilfarro en coches ao goberno actual do PP na Xunta

Download now or preview on posterous
Psoe Despilfarro.pdf (159 KB)


O noso humorista vía así a teima do parque móbil xunteiro que lle costou en parte o goberno ao Psoe nas pasadas autonómicas

Posted via email from Posterous de Certo, o xornal virtual de Barbanza e Noia

Mensaje de los Ciudadanos a los Miembros del Congreso


Están a xurdir varias iniciativas para que a sociedade civil se faga presente na resolución da actual crise económica. Hai unha campaña con famosos polo medio en http://estosololoarreglamosentretodos.org pero tamén hai outras iniciativas menos coñecidas. Un colaborador de Certo participa nestas últimas. Velaquí a carta, vía correo electrónico, que lle están enviando aos deputados do Congreso:


De: xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxx
Enviado el: viernes, 26 de febrero de 2010 11:58
Para: José Guillermo Bernabeu Pastor
Asunto: Mensaje de los Ciudadanos a los miembros del Congreso - Crisis Económica 2010

Soy xxxx xxxx  xxx con DNI 00000000 y le envío este email por lo siguiente:

Soy firmante individual del presente mensaje. Sin embargo, no soy el/la único/a.

En realidad, formo parte del creciente número de ciudadanos, de ideas y tendencias diversas, que, preocupados, defraudados e indignados por la grave situación mundial, y la de nuestro país en ese entorno de crisis sistémica, hemos decidido reaccionar de forma activa.

En la parte de esta situación que tiene que ver con ustedes, en tanto que representantes políticos nuestros, CONSIDERAMOS:

• Que ustedes parecen  haber olvidado que somos nosotros –la sociedad- quien les designa para que defiendan nuestros intereses. En consecuencia, si somos los ciudadanos quienes les designamos, somos nosotros quienes podemos decidir si cumplen o no con lo que se les ha encargado.

• Que el bien común estará en creciente peligro mientras ustedes persistan en anteponer sus intereses partidistas, electorales y personales al bienestar de la sociedad a la que tendrían que representar.

• Que si comparamos la estructura política con una empresa cuya función fuera la de gestionar adecuadamente los recursos del país con 46.000.000 de accionistas y nos cuestionamos la eficacia y productividad del cuerpo político como altos directivos de esta empresa gestora de recursos públicos, lo que nos encontramos es una empresa cuya cuenta de explotación muestra el peligro de quiebra por una deuda pública difícil de pagar.

• En consecuencia, exigimos una auditoría al gobierno  y la aplicación de un E.R.E. al cuerpo político para mejorar su productividad.

• De acuerdo con lo citado anteriormente, cuestionamos:

  • Si cada uno de los políticos,  contratados y pagados por nosotros, tiene la formación necesaria para desempeñar su puesto.
  • Si el personal político contratado tiene una remuneración adecuada de acuerdo con la función que desempeñan, teniendo en cuenta la deuda pública de nuestro país.
  • Si existe un exceso de personal político contratado cuyas funciones no son estrictamente necesarias o con baja carga de trabajo, para conseguir el objetivo de gestionar de forma eficaz y productiva los recursos públicos.

Nos despedimos recordándoles que no deberían subestimar el poder de la sociedad civil para organizarse, y reclamar lo que en justicia debe ser hecho. Apreciariamos una respuesta dirigida a la siguiente dirección de correo electrónico: carta@crisiseconomica2010.com


Posted via email from Posterous de Certo, o xornal virtual de Barbanza e Noia

Ribeira: sorteo por cupos de 21 vivendas (18 en alugueiro) en Xarás o luns 1 de marzo

O IGVS sorteará entre os adxudicatarios o próximo un de marzo 21 vivendas de promoción pública construídas en Ribeira

Trátase de inmobles de dous e tres dormitorios (hai unha acondicionada para o seu uso por persoas con mobilidade reducida).

Os adxudicatarios recibirán unha notificación individual indicándolles os trámites a seguir antes da entrega e as condicións económicas

Un total de 18 vivendas adxudícanse en réxime de alugueiro e tres en compravenda

Ribeira, 26 de febreiro de 2010.- O Instituto Galego da Vivenda e Solo, dependente da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, acaba de anunciar que procederá o próximo luns, día 1 de marzo, ao sorteo entre os adxudicatarios de 21 vivendas de promoción pública construídas en Xarás, no concello de Ribeira.

Dado que existen vivendas de dous e tres dormitorios, así como unha adaptada para persoas con mobilidade reducida, o sorteo realizarase por cupos, de maneira que as vivendas de tres dormitorios se sortearán entre as unidades familiares de maior número de membros e a vivenda adaptada para minusválidos se adxudique a quen cumpre os requisitos esixidos.

Despois do sorteo os adxudicatarios recibirán por escrito unha comunicación individual do IGVS na que se lles explicarán os trámites a seguir antes da entrega das vivendas (ingreso do IVE no caso de vivendas en compravenda e da fianza nas de alugueiro) e as condicións económicas aplicables a cada caso.

A normativa que rexe a adxudicación de vivendas de promoción pública obriga a que se adxudiquen en réxime de alugueiro cando os ingresos familiares non superen 1,5 veces o Indicador público de renda de efectos múltiples (Iprem). No caso de Ribeira son 18 as vivendas adxudicadas en réxime de alugueiro, con rendas que poden oscilar entre 0s 82 e 140 euros mensuais, en función da superficie de vivenda e a composición e ingresos da familia.

As tres vivendas restantes adxudicanse en réxime de compravenda. O prezo a pagar polos adxudicatarios poderá oscilar entre 32.000 e 56.000 euros, en función dos ingresos familiares, a composición da familia e a superficie da vivenda. Tanto no caso do alugueiro como no de compra venda a Xunta de Galicia aplica sobre o prezo real da vivenda reduccións entre o 40 e o 60 por cento, en función dos ingresos da familia, o que permite que as contías mensuais a pagar polos adxudicatarios sexan as indicadas.

Posted via email from Posterous de Certo, o xornal virtual de Barbanza e Noia

Mar: instalarán unha boia-laboratorio para controlar a calidade das augas na Ría de Arousa

A iniciativa supón a ubicación dunha instalación flotante: se o funcionamento é satisfactorio complementarase cunha rede no resto das rías galegas

Contrato adxudicado á empresa Reyser-Ecofloat Galicia por un importe de 68.208 euros

O acordo inclúe a instalación do laboratorio flotante durante un ano, o seu control e mantemento mensual, o acceso a aplicación vía web para a consulta dos datos, a remisión de informes quincenais e a xeración de alertas

Deste xeito haberá datos en continuo, coa consecuente posta en marcha inmediata dos protocolos de actuación nos casos en que se detecten incumprimentos

Ribeira, 26 de febreiro de 2010.- A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas pon en marcha un proxecto piloto de instalación dun laboratorio flotante para o control de vertidos e calidade das augas no medio mariño, concretamente na ría de Arousa. Esta iniciativa comézase coa colocación de dúas instalacións, nas rías de Arousa e o Burgo, e se o seu funcionamento é satisfactorio, irase completando a rede de control no resto das rías de Galicia.

Para levar a cabo estes traballos tramitouse un contrato de título plan piloto experimental para a monitorización en continuo da calidade das augas costeiras nas rías de Arousa e do Burgo, que foi adxudicado á empresa Reyser-Ecofloat Galicia por un importe de 68.208 euros.

O laboratorio da ría de Arousa ubícase nunha boia que se fondea no punto de control seleccionado e transmite en tempo real parámetros de calidade das augas: físico-químicos e microbiolóxicos. A maior novidade desta iniciativa é que permiten o control da microbioloxía en tempo real, o que non ten ningunha das boias instaladas por outros organismos.

Obtención de datos

Deste modo, se logra dispor de datos en continuo e a posta en marcha inmediata dos protocolos de actuación nos casos en que se detecten incumprimentos. Ademais de obter datos de calidade en tempo real, en diferentes períodos do ano e a diferentes horas, o que nos permitiría definir os momentos de maior contaminación e por tanto, regularizar a forma en que se realizan os vertidos.

Asemade, lógrase complementar e dotar as redes de control de calidade que esixe a Directiva Marco da Auga; dispor de datos do medio receptor que complementen os traballos que se executarán dentro dos planes de saneamento local; e completar a Rede Cave definida para o medio fluvial, cunha rede de control en medio mariño.

Características técnicas

O contrato inclúe a instalación de dous laboratorios flotantes durante un ano, o seu control e mantemento mensual, o acceso a aplicación vía web para a consulta dos datos, a remisión de informes quincenais e a xeración de alertas.

Durante este ano contrastaranse os datos que proporcionen as boias con datos da analíticas realizadas manualmente nas redes de calidade de Augas de Galicia, para comprobar o seu funcionamento.

Posted via email from Posterous de Certo, o xornal virtual de Barbanza e Noia

Susana Moo: o que hai que facer polas amigas e os seus namorados!

Un novo relato en galego da escritora Susana Moo, unha das poucas que adican a súa pluma á literatura máis esquecida, en case todos os idiomas e no galego en particular, a erótica:
http://certo.es/index.php?page=os_xemelgos

Posted via web from Posterous de Certo, o xornal virtual de Barbanza e Noia

Ribeira: recibidos os representantes de Vieste, cidade italiana coa que partilla o programa Regio

Vieste, a perla do Gargano, en Italia

 

Ribeira, 26 de febreiro de 2010.- O alcalde José Luis Torres Colomer e diversas autoridades municipais recibiron hoxe a unha delegación institucional procedente da cidade de Vieste, localidade situada na rexión de Apulia, no sudeste de Italia. O motivo da visita desta expedición ao concello reside en realizar, ata o próximo 4 de marzo, un primeiro encontro de traballo cos seus colegas riveirenses con motivo do programa europeo Regio “Ribeira-Vieste: A cooperación comunitaria para a mediación e resolución pacífica de conflitos socioeducativos”:

 

Cabe lembrar que en virtude deste programa, os dous territorios van entrar nun período de dous anos de colaboración bilateral e intercambio de experiencias no ámbito educativo e socio comunitario, con especial fincapé na mediación escolar. Polo que respecta a Ribeira, o proxecto Regio está promovido dende as Concellerías de Sanidade e Educació e nel están implicados todos os centros educativos de ensinanza secundaria de Ribeira, ademais da Asociación Renacer e a AD.

 

No nome da "perla do Gargano", asistiron a este encontro Michelle Mascia, presidente do Concello Municipal de Vieste; Giussepe d’Avolio, director do Liceo L. Fazzini; e Pilar Orihuela, profesora e coordinadora pedagóxica do proxecto Regio por parte de Vieste. No nome de Riveira, estiveron presentes, ademais do rexedor municipal, distintos representantes dos centros educativos participantes no proxecto, entre eles o seu coordinador pedagóxico Olegario Sampedro, así como as concelleiras de Sanidade e Educación, Lola Elorduy e Juana Ermitas Crugeiras.

 

Michelle Mascia explicou na súa intervención que Vieste está situada a carón do promontorio do Gargano (a espuela de Italia) e que é unha localidade de entre 13.000 e 14.000 habitantes no inverno que no verán chega a superar os 200.000. Así mesmo, resaltou a importancia do proxecto de colaboración non só dende o punto de vista educativo, senón tamén turístico, e convidou ás autoridades municipais a que visiten o seu territorio. Tamén incidiu na importancia socioeducativa do proxecto o director do Liceo L. Fazzini, Giuseppe d’Avolio.

 

Pola súa parte, Torres Colomer explicou as características que definen ao territorio de Ribeira, e puxo de releve a gran trascendencia que supón para o municipio dar cabida a un proxecto Regio, como se demostra polo feito de que a UE só concedeu 23 destes proxectos a España, e só 3 foron a Galicia: ademais do de Ribeira, un foi concedido á Universidade de Santiago e outro á Delegación Provincial da Coruña da Consellería de Educación.

 

O encontro incluíu un intercambio de agasallos entre os representantes dous territorios.


Xa lles falamos do proxecto Regio e do fenomenal traballo de mediación escolar feito en Ribeira, aquí

 

 

 


Posted via email from Posterous de Certo, o xornal virtual de Barbanza e Noia

Boiro: os locais de ensaio do Centro Social, abertos para os grupos de Rianxo que queiran achegarse este sábado 27

Cal é a razón? Os de Galiza Nova cóntano no seu Facebook:

"Este sábado de catro a nove os locais de ensaio do Centro Social de Boiro estarán abertos para todos aqueles grupos de Rianxo que queiran ensaiar alí. Este é un acto de protesta ligado á campaña a prol dun local para a mocidade en Rianxo. Deste xeito manifestaremos que a realidade é distinta do que refflicte o goberno actual. É unha mágoa que a cultura que nace debaixo das pedras rianxeiras teña que ir a outro concello para poder, neste caso, ensaiar ao quente e sen pagar nada, nadiña. Quen estea interesado que se poña en contacto connosco".

Algo do que en Certo xa falamos no seu día aquí e aquí

null                                                             </object>   

Posted via email from Posterous de Certo, o xornal virtual de Barbanza e Noia

Ribeira: vinte colectivos estiveron na reunión pola apertura da Casa da Xuventude

 

Ribeira, 26 de febreiro de 2010.- Vinte asociacións radicadas no municipio asistiron na noite de onte á reunión convocada dende as áreas municipais de Xuventude e Deportes con motivo da recente inauguración da Casa de Xuventude local. Entre as mesmas, figuraron colectivos de índole xuvenil, deportivo e cultural, así como ONGs e ANPAs. Ademais das asociacións, tamén acudiron media decena de mesmo mozos e mozas que quixeron estar presentes na cita.

 

Tras realizar un percorrido polas instalacións, o concelleiro de Xuventude, Vicente García, puxo en antecedentes aos asistentes sobre as distintas incidencias que provocaron o retraso na apertura do inmoble, entre as cales se contaron diferentes actos vandálicos ou mesmo a quebra da empresa encargada inicialmente da construción do inmoble.

 

Acto seguido, o edil municipal e o técnico de Xuventude explicaron o obxectivo xeral do encontro, que non era outro que amosarlles a pretensión do Concello de que as instalacións sexan coxestionadas cos propios colectivos, de tal xeito que o inmoble estea a disposición tanto de asociacións como de particulares para que fagan uso conforme as súas inquietudes dos espazos e equipamentos que alberga, sempre dentro dun regulamento e dándolle prioridade en todo caso aos mozos e ás entidades de natureza xuvenil.

 

A continuación abriuse unha quenda de preguntas nas que os edís e técnicos de Xuventude e Deportes tomaron boa nota das suxerencias postas enriba da mesa polos alí presentes, como por exemplo a posibilidade de modificar o uso previsto para algúns espazos para que sirvan de sede de asociacións.

 

O Concello comprometeuse a enviar dentro de quince días unha proposta de regulamento da casa: un documento que servirá de base para que a partir do mesmo se vaia definindo o funcionamento do inmoble conforme aportacións dos interesados. Para a súa elaboración teranse en conta as suxestións recollidas onte, e ademais os mozos e asociacións poden seguir aportando as súas ideas enviando un e-mail a xuventude@riveira.com.

 

A reunión, que dende o Concello se considerou moi frutífera, prolongouse durante algo máis dunha hora.


Antes publicamos:

Convocan o xoves 25 de febreiro a asociacións xuvenís e mozos do Concello

a unha xuntanza para presentar a Casa da Xuventude e escoitar suxestións


Imaxe de arquivo da Casa da Xuventude o día da súa inauguración

    Ribeira, 19 de febreiro de 2010.- A recentemente inaugurada Casa da Xuventude  vai acoller o próximo xoves, día 25 de febreiro, unha xuntanza entre os responsables municipais de Xuventude e Deportes coas distintas asociacións deportivas e xuvenís do municipio para, por unha banda, presentar e amosar aos presentes as novas instalacións e, por outra, escoitar as súas suxestións no obxectivo de dar actividade ao espazo.

   A este respecto, o compromiso do Concello reside en que este sexa un lugar de encontro onde os máis novos aporten as súas ideas e programacións e onde poidan levar a cabo as súas actividades, reunións de traballo ou de amigos, cursos, acceso ás novas tecnoloxías, etc...

   Con tal motivo, o concelleiro de Xuventude, Vicente García Rivas, estase a poñer en contacto cos distintos colectivos para a organización do encontro, que está previsto para as 20 horas do día citado. Non obstante, a xuntanza tamén está aberta a calquera mozo ou moza do concello, con independencia de que pertenza ou non a algunha asociación.

   Para calquera dúbida ou consulta, os interesados poden poñerse en contacto coa Áreas Municipais de Xuventude ou Deportes a través dos correos electrónicos xuventude@riveira.com ou deportes@riveira.com.

   Cabe recordar que a edificación consta de 723 metros cadrados construídos que se distribúen nunha planta soto, unha planta semisoto, unha planta baixa e unha alta. A zona verde exterior abarca unha superficie de 727 metros. O inmoble conta con dous dormitorios con capacidades para 40 mozos e outro adaptado para acoller a aqueles rapaces que teñan algún tipo de discapacidade. Ademais, tamén dispón de lavandería, aula polivalente, cociña, comedor polivalente, e sala para actividades.

Antes publicamos:

A Casa da Xuventude comezará a funcionar como centro de ocio

para os mozos e como albergue  para intercambios culturais


Vicente García, concelleiro de Xuventude, foi amosando as instalacións na inauguración


    Santa Uxía de Riveira, 29 de xaneiro de 2010.- Hoxe quedou inaugurada oficialmente a Casa da Xuventude de Riveira: unha instalación que pretende cumprir a dobre misión, por unha parte, de servir de centro de ocio e de reunión para a mocidade riveirense e, por outra, de albergue para acoller aos mozos e mozas procedentes doutros lugares que participen nalgún tipo de intercambio.

    Con motivo deste acto inaugural, acudiron ao mesmo Antonio Crespo, director xeral de Agader (Asociación Galega de Desenvolvemento Rural), e Guillermo Vergara, xerente da Asociación Deloa, os cales percorreron as instalacións acompañados dos edís municipais Vicente García e Dolores Elorduy, concelleiros de Xuventude e de Obras, respectivamente, ademais de diversos técnicos municipais e responsables da obra.

    A edificación consta de 723 metros cadrados construídos que se distribúen nunha planta soto, unha planta semisoto, unha planta baixa e unha alta. A zona verde exterior abarca unha superficie de 727 metros. Dos 860.000 euros que custou esta actuación, 500.000 foron aportados con fondos Proder.

    As instalacións contan con dous dormitorios con capacidades para 40 mozos e outro adaptado para acoller a aqueles rapaces que teñan algún tipo de discapacidade. Ademais, tamén dispón de lavandería, aula polivalente, cociña, comedor polivalente, e sala para actividades.

    Este completo equipamento permitirá a realización de cursos, obradoiros, charlas e demais encontros formativos. Tamén se favorecerá o encontro lúdico entre distintas xeracións e fomentarase a realización de actividades culturais. Así mesmo, promoverase a lectura ou o acceso das persoas á cultura actual, a través dunha sala de lectura e estudo, equipada con terminais de acceso a Internet. 

    Antonio Crespo manifestou que quedou sorprendido gratamente non só polas instalacións en si, senón tamén por todo o contido que se lle pretende dotar a esta casa. Pola súa parte, Guillermo Vergara resaltou a combinación de novas tecnoloxías e deseño atemporal deste edificio, ao que tan só lles falta “darlle calor” a través dos distintos usos que se pretende proporcionar.

    O edil de Xuventude Vicente García resaltou a dobre natureza como albergue e sede xuvenil da casa e declarou que con independencia de que sexa o Concello o encargado de xestionar a Casa “serán os mozos e mozas do municipio os que digan como queren que funcione e ata onde queren chegar”. Con tal motivo, xa a partir do vindeiro luns estarán traballando nas novas dependencias distintos técnicos municipais co fin de escoitar ás diversas asociacións culturais e entidades deportivas do concello que desexen aportar as súas ideas.

Antes publicamos:

--------------------------------

A Casa da Xuventude inaugúrase o venres 29 de xaneiro

    Ribeira, 27 de xaneiro de 2010. O concelleiro de Cultura de Ribeira, Luciano Fernández, anunciou no último pleno de Ribeira que a Casa da Xuventude entrará por fin en funcionamento este venres 29 de xaneiro, data na que vai ser inaugurada. O acto está programado para as 13 horas.  Acudirán ao mesmo a alcaldesa en funcións de Ribeira, Dolores Elorduy; o director xeral de Agader, Antonio Crespo; o xerente de Deloa, Guillermo Vergara, así como outros edís municipais e integrantes da asociación Deloa.


    O Bng asegura que foi o seu grupo o que conseguiu poñer data de inauguración á Casa da Xuventude, e facer que na súa xestión participe a mocidade ribeirense: no seu blog.

    Logo de continuos adiamentos, esta obra fora recibida o pasado setembro (como figura na información inferior) e ía ser inaugurada no Nadal, pero non puido ser. O proceso, dende a súa planificación, foi, en resumo, así:

     Adxudicación, por 860.000 euros (Proder 500.000 e Vicepresidencia no Bipartito, 360.000). Comezan as obras en outubro de 2005, cun prazo de execución de oito meses. Crebou a firma adxudicataria antes de rematar. Ata 2008, ficaron paradas. En setembro comezan onde quedaran os doutra empresa, ata que en novembro se recepcionaron. Mais aínda non estaba todo ben: houbo filtracións de auga e inundouse. Agora parece estar todo arranxado.

Outras intervencións no pleno

   O Bng reclamou a mellora das liñas eléctricas en Oleiros. Pode lerse a súa versión aquí

Antes publicamos:

O Concello recibiu a Casa da Xuventude, que destaca pola

súa "singularidade", segundo Torres Colomer


Hoxe tivo lugar a recepción oficial da obra cunha visita institucional

    Santa Uxía de Riveira, 4 de setembro de 2009.- O alcalde de Riveira, José Luis Torres Colomer, acompañado do secretario xeral de Agader, Isaías Calvo, do xerente de Deloa, Guillermo Vergara, da concelleira de Obras, Lola Elorduy, e de Hervé Fernández en representación da constructora Ageco, efectuaron esta mañá unha visita institucional á Casa da Xuventude de Riveira, que serve ao mesmo tempo de recepción oficial da obra, situada no barrio de Abesadas.

    A actuación ten un orzamento aproximado de 860.000 euros, dos cales os Fondos Proder aportaron 500.000 euros e a Xunta de Galicia, 330.000.

    O rexedor riveirense destacou a “singularidade e funcionalidade desta instalación, que pretende servir de centro social, laboral, cultural e intelectual para un segmento de poboación importante do municipio como é a súa xuventude”. Entre outros servizos, a Casa da Xuventude servirá de espazo para efectuar reunións, ofrecer cursos de formación ou ter acceso a internet, ao tempo que funcionará tamén como un lugar de intercambio con outros rapaces e rapazas de Galicia, España e outros países.

Todo listo a finais de ano

   As instalacións contan con dous dormitorios con capacidades para 40 mozos e outro adaptado para acoller a aqueles rapaces que teñan algún tipo de discapacidade. Ademais, tamén dispón de lavandería, aula polivalente, cociña, comedor polivalente, e sala para actividades.

   Segundo anunciou o alcalde, os Departamentos de Xuventude e Deportes sitos actualmente no Auditorio Municipal trasladaranse a estas instalacións, que probablemente estarán en pleno funcionamento a finais de ano, unha vez se equipen co correspondente mobiliario e dotación informática.

   Por outra parte, Guillermo Vergara, xerente de Deloa, subliñou que “fronte á cultura individualista que impera hoxe en día entre a xuventude, esta casa vai inspirar entre os seus usuarios a liberdade de movementos e o afán de creatividade acompasada coa tecnoloxía”. Isaías Calvo, secretario xeral de Agader, situou a obra “na vangarda en termos de servizo á xuventude” e mostrou o seu desexo de seguir colaborando co Concello de Riveira en todo tipo de proxectos.


Posted via email from Posterous de Certo, o xornal virtual de Barbanza e Noia

Teatro: Shakespeare para ignorantes, con Quico Cadaval como erudito

E Mofa e Befa como actores do "teatro isabelino". Pasarán un bo anaco e, se non son necios, sairán menos ignorantes da sala...
En Noia o venres 26 de febreiro, no Coliseo Noela ás 10 da noite

Posted via web from Posterous de Certo, o xornal virtual de Barbanza e Noia

Twitter

Related Posts with Thumbnails Banner: Regale selva tropical