2.1.13

Rianxo: este sábado, 5 de xaneiro, homenaxe a Castelao polo Bng

[[posterous-content:pid___0]]https://twitter.com/Certo/status/286418173354442752
Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Lousame: someten a información pública a renovación da planta de xestión de residuos

  • Hai 30 días para presentar alegacións e suxestións dende que se colgue para exposición pública, tanto en Internet como no Concello de Lousame e na Xunta
  • A autorización outorgouse por un prazo de vixencia de cinco anos, polo que se están realizando os trámites correspondentes para a súa renovación por parte da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental

Media_httpfarm6static_crrcr

O proceso desta concesión vaise publicar no Diario Oficial de Galicia nos próximos días


Lousame, 2 de xaneiro de 2013.- Segundo informou onte a Xunta, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas somete a información pública o proxecto de renovación ambiental integrada do Complexo Medioambiental de Tratamento de Residuos Sólidos e Asimilables a Urbanos da Mancomunidade de concellos Serra do Barbanza, situada no concello de Lousame, que xa conta con autorización ambiental dende setembro de 2008, sendo o titular da mesma a súa empresa concesionaria, Fomento de Construcciones y Contratas. Esta resolución e sairá publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) nos próximos días.

A autorización outorgouse por un prazo de vixencia de cinco anos, polo que estanse realizando os trámites correspondentes para a súa renovación por parte da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental.

O sometemento da documentación a información pública é un dos trámites contemplados para as renovacións no Real decreto 509/2007, do 20 de abril, polo que se aproba o regulamento para o desenvolvemento e execución da Lei 16/2002, de 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación. Por elo, esta permanecerá exposta ao público, por un período de 30 días hábiles.

Alegacións e suxestións
Durante este prazo calquera interesado poderá consultala e, no seu caso, formular as alegacións, suxestións ou observacións que considere convenientes. A documentación estará exposta nas seguintes dependencias: Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental – Servizo de Prevención e Control Integrados da Contaminación, na Xefatura Territorial da Coruña da Consellería, e no Concello de Lousame.


Ao remate do prazo de información pública, a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental estudará as alegacións, suxestións ou observacións presentadas, téndoas en conta na resolución do expediente.

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Rianxo: este venres, 4 de xaneiro, concerto de AniNovo da Escola de Música

Concerto_aninovo_2012Rianxo, 2 de xaneiro de 2012. A Escola de Música de Rianxo comprácese en convidar a todo o que desexe asistir, ao seu Concerto de Aninovo:

  • CONCERTO DE ANINOVO
Banda Infantil da Escola de Música de Rianxo
Banda da Escola de Música de Rianxo
DÍA: Venres 4 de xaneiro
HORA: 21:00 h
LUGAR: Auditorio de Rianxo

Onte, na TVG:

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Twitter

Related Posts with Thumbnails Banner: Regale selva tropical