19.5.11

Ribeira: a Festa da Dorna xa ten cartel oficial, feito por un integrante da peña Carallos de Rei

Cartel_dorna_2011

Olliño: comeza o mércores 20 e o sábado 30 de xullo é o Baile de Jala

Ribeira, 19 de maio de 2011. Na segunda asamblea de peñas da Cofradía da Dorna da fin de semana pasada, de cara á LXIII Singladura da Festa da Dorna, concentráronse 39 dorneiros en representación de 14 Peñas e máis algunha peña nova.

Os temas principais do día foron a presentación de candidatos para os concursos de deseño de cartel e sudadeiras. En Canto ao diseño de cartel presentaronse 3 posibles carteis dos cales foi escollido por 19 votos o deseño presentado por Jesús da peña Carallos de Rei frente a 10 e 7 dos demáis participantes, máis duas abstencións. Así Jesús Parada é o gañador do premio Salvador Daquí. Para o deseño de sudadeira houbo dúas propostas é gañou o concurso A Jata Ruín de la Praia a representante da Peña Comando Dorneiro por 26 a 13, máis o debuxo levaba máis cores dos permitidos e deéonselle uns días para adaptalo aos requisitos da sudadeira, por iso non amosan aínda o debuxo. Ambos concursos foron decididos por votación a man alzada.

Ademáis, presentáronse as actividades principais que coinciden cada un dos días da festa para tratar de atallar os diferentes rumores que circulan pola cidade centenaria. A dorna comezará o Mércores 20 co Facho dorneiro (aberto o prazo de inscripción nas asambleas), Enjalanamento de Fanequeiras, Rockandorna do país (apuntate na proxima asamblea) e Maratasón. O Xovés 21 continúa a festa cos Xogos de Mar, Jran Premio Ícaro de Voo Sen Motor, Exame de Patróns mais rockandorna. O Venrés 22 temos un día duro co Jran Prix de Carrilanas e o Juateke Dorneiro. O Sabado 23 seguimos adiante cos Xogos de Terra e Canción de Tasca e chega o Domingo 24 de Xullo Grandísimo día da Dorna coa Rejata de embarcacións feitas a machada e propulsadas a pan de millo, Romería dorneira, TOP SECRET e Rockandorna fin de Festa. O día 30 Baile de Gala.

Outro tema tratado na asamblea foi a organización por parte da R. e I. Cofradía da Dorna dunha rifa na que se sortea unha cea para dúas persoas no restaurante Gourmet Aljan (sito na avda Miguel Rodriguez Bautista) coas últimas 3 cifras do sorteo da lotería nacional do sábado 23 de Xullo. Xa están á venta por Ribeira ao módico precio de 1€: podelas atopar nas fanequeirasA Taberna do Riaso e O Triskel.

Faite sosio, fai favor!

Por último e non menos importante a Asociación Cultural Real e Ilustre Cofradía da Dorna recordou a todos os asistentes a posibilidade de facerse socios da citada asociación e así axudar a fortalecer a Festa da Dorna que ten o recoñecemento de Festa de Interese Turistico Cultural de Galicia. Ademáis esta asociación organiza numerosas actividades durante o ano entre as que podemos citar a Escola de Vela, os ciclos de andainas en Outono e Inverno a andaina en barco, a Carreira do Corgo, La Vos de Jalisia... así que sa sabes FAITE SOCIO!!!!, informate en real-e-ilustre@cofradiadadorna.com

As 14 peñas dorneiras participantes foron:
Cabuxos do Mar
Pateiros Palangreiros
Os Pintos Joden Quintos
Parrochas Papudas
Tabeiróns Caralludos
Carallos de Rei
Pescadillas con Ladillas
Arria o Jallo
Delirios Tremens
As Javotas van Jopas
Muxo Beti
Comando Dorneiro
Derrape Mental
Ratos da Illa
Caracolas en Xirolas


Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Boiro: declaran Ben de Interese Cultural na categoría de Zona Arqueolóxica os castros de Neixón en Cespón

Media_httpfarm3static_rdqoa

O aríbalos de Neixón, unha peza que seguramente chegou de Ibiza aló polo século II antes de Cristo

O ámbito que comprende a declaración une ao extraordinario valor patrimonial o singular interese paisaxístico da paraxe natural na que se localizan os xacementos do Castro Grande e o Castro Pequeno de Neixón, aclara a Xunta de Galicia no Consello de hoxe. A delimitación establece unha área de protección integral, que abrangue os dous castros, e un contorno de protección, que é o espazo físico cuxa alteración podería afectar negativamente os valores, estudo e contemplación da zona arqueolóxica

Media_httpfarm3static_amxal

Escavacións en 2008, co CSIC
O destacado interese histórico de Neixón vén determinado porque comprende dous dos asentamentos máis representativos da evolución do mundo castrexo desde o século IV a.C ao IV d.C.

Boiro, 19 de maio de 2011. O Consello da Xunta declarou ben de interese cultural, coa categoría de zona arqueolóxica, a área dos castros de Neixón, no termo municipal de Boiro. A elección desta área, que inclúe o Castro Grande, o Castro Pequeno de
Neixón e a paraxe natural en que se localizan, para a súa declaración como BIC, fundaméntase "nos seus excepcionais valores patrimoniais e na súa singular beleza paisaxística, reunindo no conxunto valores históricos singulares, ambientais e culturais que fan de Neixón un conxunto sobranceiro e de características únicas".
A delimitación da zona arqueolóxica alcanza a dous ámbitos definidos: área de protección integral e contorno de protección. Deste xeito, a área de protección integral abrangue os dous xacementos castrexos, Castro Pequeno e Castro Grande e os espazos anexos inmediatos, coincidindo os seus límites cos da unidade fisiográfica da península de Neixón. Pola súa banda, o contorno de protección é o espazo que dá soporte ambiental á área de protección integral e constitúe un ámbito físico cuxa
alteración podería afectar negativamente os seus valores, estudo e contemplación. Neste ámbito constátase e presúmese a existencia de materiais e/ou restos arqueolóxicos.

Media_httpfarm3static_blcoy

A declaración de ben de interese cultural coa categoría de zona arqueolóxica abrangue a totalidade dos rexistros arqueolóxicos vinculados aos xacementos do Castro Grande e Castro Pequeno de Neixón, incluíndo os bens inmobles, mobles e as evidencias materiais de carácter arqueolóxico e paleoambientais existentes na superficie, subsolo e baixo as augas. O ámbito que comprende a declaración aprobada hoxe polo Consello da Xunta une ao extraordinario valor patrimonial dos castros de Neixón o singular interese paisaxístico da paraxe natural en que se localizan. Así mesmo, a situación dos xacementos sobre unha pequena península ao fondo da ría de Arousa responde a un tipo de localización característica dos castros costeiros do noroeste. O ámbito delimitado como contorno de protección engade ao conxunto arqueolóxico a paraxe natural á que está indisolublemente unido por constituír parte da súa paisaxe cultural, incorporando ademais un sector baixo as augas interiores. Ademais, este ámbito destaca polo seu excepcional valor ambiental, respondendo ao arquetipo da paisaxe rural costeira, que conserva excepcionalmente a parcelación tradicional e un pequeno bosque autóctono na ribeira da praia de Lóbrigo, engadíndolle valor patrimonial ao conxunto arquitectónico formado polo pazo, pombal e hórreo de Ribademar.

Valor patrimonial único
Media_httpfarm3static_uhefd

A Xunta non se refire ao valor inmaterial da zona, onde a comunidade local aínda celebra unha romaría

O carácter paradigmático dos dous xacementos, que abranguen cronoloxicamente e de xeito continuado a totalidade da cultura castrexa do noroeste peninsular, confírelle ao conxunto un valor patrimonial único. Ademais, pola cantidade e calidade da información arqueolóxica que proporcionaron no pasado e seguen a proporcionar na actualidade, estes xacementos constitúen un referente fundamental para o coñecemento da protohistoria de Galicia. O seu destacado interese histórico vén determinado porque esta área arqueolóxica comprende dous dos asentamentos castrexos máis representativos da evolución destas comunidades desde a transición Bronce Final-Ferro I ata a época tardorromana.
Na área máis próxima a terra, o Castro Grande de Neixón identifícase como un poboado cinguido por fosos e unha muralla perimetral, mentres que a 200 metros del, na punta da península, o Castro Pequeno de Neixón constitúe un asentamento máis
antigo e de menores dimensións, tamén delimitado por unha muralla. Segundo diversas datacións, o Castro Pequeno de Neixón atópase entre os castros máis antigos de Galicia, cunha primeira fase de ocupación na transición Bronce Final-Primeira Idade do Ferro, presentando diferentes momentos de ocupación cun desenvolvemento pleno desde o século VI a.C. ata alcanzar o século IV a.C., momento en que as datacións indican que se está a construír o Castro Grande de Neixón, cuxa ocupación abrangue desde o século IV a.C. ata o IV d.C., xa na época tardorromana.

Estes xacementos achegan unha variada cultura material que destaca pola súa amplitude e calidade. O seu estudo segue a achegar datos fundamentais para o coñecemento da protohistoria de Galicia e Europa, en especial o seu material cerámico é referente fundamental na seriación tipolóxica da cerámica castrexa e a súa distribución territorial, localizándose en Neixón todos os tipos que definen a tradición oleira das Rías Baixas. Os materiais cerámicos achados na zona arqueolóxica de Neixón permitiron documentar temperáns contactos comerciais (século VI a.C.) entre o mundo castrexo e entre os circuítos comerciais mediterráneos (iberos, púnicos) e os posteriores entre o mundo romano e as comunidades castrexas do noroeste ata a época tardorromana. Así mesmo os materiais metálicos (especialmente bronce) evidencian unha intensa actividade metalúrxica, que remite ao desenvolvemento desta actividade no noroeste e dentro do marco do circuíto atlántico europeo, adscribíndose os materiais atopados no Castro Pequeno de Neixón a unha ocupación do Ferro I (séculos VII-V a.C.). A punta de Neixón constitúe un fito na historiografía galega, por canto foi un dos primeiros xacementos castrexos escavados, con anterioridade a 1925 por Manuel Otero e Roberto González, e posteriormente por membros do Seminario de Estudos Galegos, en concreto por Florentino López Cuevillas e Fermín Bouza Brey, constituíndo un referente ata a actualidade da arqueoloxía científica galega. A súa investigación desenvolveuse ata a actualidade por membros do Departamento de Arqueoloxía da Universidade de Santiago e do Centro Superior de Investigacións Científicas e actualmente continúa a achegar datos fundamentais para o coñecemento da protohistoria de Galicia e Europa.

Delimitación da zona
A delimitación da zona arqueolóxica de Neixón abrangue dous ámbitos: a área de protección integral e o contorno de protección.

A área de protección integral abrangue os dous xacementos castrexos, Castro Pequeno e Castro Grande e os espazos anexos inmediatos, coincidindo os seus límites cos da unidade fisiográfica da península de Neixón. O punto A sitúase na entrada do predio do Pazo de Ribademar, (coordenadas Huso UTM-29; X: 512.065,59m; Y: 4.723.708,46m), desde aquí continúa en dirección leste, pola marxe esquerda da estrada local que desde a EP-1104, atravesando Quinteiro, leva ao lugar de Neixón ata chegar á confluencia coa pista que desde Neixón leva a Nine, onde se localiza o punto B (coordenadas Huso UTM-29; X: 512.793,51m; Y: 4.723.867,22m). Desde o punto B atravesa en dirección leste a parcela 158 do polígono 736, pola cabeceira sur do campo de fútbol, ata o extremo do peirao de Pedra de Sar onde situamos o punto C (coordenadas Huso UTM-29; X: 513.125,36m; Y: 4.723.891,72m).
Desde o punto C bordea toda a zona costeira da península pola liña da baixa mar escorada ata o extremo leste da praia de San Vicente do Mar na súa confluencia coa pista que desde a EP-1104 leva ao lugar de Neixón, onde situamos o punto D (coordenadas Huso UTM-29; X: 512.367,31m; Y: 4.723.748,19m). Desde o punto D continúa bordeando a praia de San Vicente do mar, segue en dirección oeste ata chegar ao primeiro cruzamento entre a estrada que enlaza a EP-1104 con Neixón e a pista que atravesa Quinteiro, onde situamos o punto E (coordenadas Huso UTM-29; X: 512.086,07m; Y: 4.723.686,81m). Desde o punto E cruza a estrada que enlaza a EP-1104 con Neixón ata a entrada do predio do Pazo de Ribademar onde coincide co punto inicial A. O contorno de protección é o espazo que dá soporte ambiental á área de protección integral; constitúe un ámbito físico cuxa alteración podería afectar negativamente os seus valores, estudo e contemplación. Neste ámbito constátase e  resúmese a existencia de materiais e/ou restos arqueolóxicos.

O punto 1 sitúase na Punta de Areabaste de Quinteiro (coordenadas Huso UTM-29; X: 512.198.56m; Y: 4.723.091,94m) desde aquí continúa cara ao oeste polo limite sur das parcelas 484, 504, 501, 542, e 541 ata o linde suroeste da parcela 560 do polígono 34 coa estrada provincial.
O punto 2 sitúase na confluencia da estrada provincial 1104 co linde suroeste da parcela 560 do polígono 34 (coordenadas Huso UTM-29; X: 511.994.65m; Y: 4.723.203,09m).
O punto 3 sitúase na confluencia da pista que conduce á praia de Lóbrigo coa EP-1104; a delimitación continúa pola marxe dereita desta estrada en dirección norleste ata chegar á desviación que conduce ao núcleo de Quinteiro, onde se sitúa o punto 4 (coordenadas Huso UTM-29; X: 511.986.78m; Y: 4.723.523.91m).
Desde o punto 4 continúase pola pista que conduce polo interior do lugar de Quinteiro ata o cruzamento entre a estrada que enlaza a EP-1104 con Neixón e a pista que atravesa Quinteiro, onde se localiza o punto 5 que coincide co punto E da
delimitación da área arqueolóxica (coordenadas Huso UTM-29; X: 512.086,07m; Y: 4.723.686,81m).

Desde o punto 5, cruzando a estrada, bordéase o predio do Pazo de Ribademar polo camiño que o limita polo oeste ata chegar á confluencia co chamado camiño de Ribademar, no cal se localiza o punto 6 (coordenadas Huso UTM-29; X: 512.053,15m; Y: 4.723.782,24m).
Desde o punto 6, cruzando o camiño de Ribademar, segue na súa marxe norte, para continuar en dirección norleste ata as ultimas casas de Ribademar e primeiras de Nine, no lindeiro leste da parcela 277 do polígono 736 onde se sitúa o punto 7
(coordenadas Huso UTM-29; X: 512.504,52m; Y: 4.723.963,50m).
Desde o punto 7 atravesa a pista ata o linde norte da parcela 270 do polígono 736, continúa cara ao leste polo linde sur da parcela 235 h e b do polígono 736, para atravesar a parcela 235 g, enlazando co camiño de acceso á parcela, e, desde aquí,
continuar cruzando a estrada que conduce de Nine a Neixón ata o extremo norleste do cruce onde situamos o punto 8 (coordenadas Huso UTM-29; X: 512.714,08m; Y: 4.724.029,58m).
Desde este punto 8, pechando a península, séguese a dirección leste pola pequena depresión en que se encaixa a pista que conduce ao peirao de Pedra do Sar, prolongándose a liña delimitadora ata a costa, na liña da baixa mar escorada, onde se
localiza o punto 9 (coordenadas Huso UTM-29; X: 512.752,81m; Y: 4.723.888,39m). Desde o anterior punto o ámbito do contorno alcanza as augas interiores e o leito mariño sinalado no plano anexo (de aproximadamente 200m de largo, medidos desde a liña da baixa mar escorada cara ao exterior da ría (as liñas de base da ría).

Antes, en Certo:

Serie NEIXÓN: A NOSA TORRE, por Xurxo AyánNeixón: A nosa torre V
(Bienvenido Mr. Marshall)

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Porto do Son: a oposición deixa sós no pleno ao equipo de goberno do Psoe e Bng

Porto do Son, 19 de maio de 2011. Os partidos con representación no pleno sonense, Partido Popular, Alternativa Veciñal Sonense e Independentes por Porto do Son, realizarón esta maña unha rolda de prensa diante da casa consistorial para criticar ao goberno bipartito e explicar a postura de non acudir ao pleno "como resposta á dictadura á que estamos sometidos por parte do goberno do PSOE e BNG". Tamén aportaron as alegacións dunha empresa que considera "alegal" a adxudicación da piscina municipal, as cales adxuntamos nesta información.

Segundo expresaron en nota de prensa, "os Grupos Politicos con representación no Pleno da Corporación Sonense, non saímos da nosa incredulidade pola convocatoria dun Pleno por parte do goberno bipartito do PSOE e BNG co gallo de deixar atados os seus compromiso con obras que, segundo eles, xa están executadas ou van poder utilizarse neste vindeiro verán". Tanto o Portavoz Municipal de IPS, e actual alcaldable de AVS, Javier Quiñoy xunto o Portavoz Municipal do PPdG Sonense, Manuel Tomé Piñeiro e acompañados por distintos edis que conforman ditos grupos políticos, fixeron, esta maña unha rolda de prensa para manifestar "unha vez máis, as formas e maneiras
que este bipartito fai uso do goberno municipal sonense". Javier Quiñoy Taboada remarcou que, "unha vez máis a falta dunha planificación e improvisación sistemática de non contar en ningún intre cos membros da oposición municipal durante estes últimos 18 meses. Así a convocatoria express dun Pleno extraordinario e urxente, representa “O BROCHE FINAL” da nula capacidade de diálogo coa oposición que o señor Pastor
Rodriguez e a señora Ánxela Franco anunciaran na súa investidura, logo da ilexítima Moción de Censura na que apartaron aos Populares Sonenses da democrática elección que o pobo de Porto do Son lle deu ós mesmos".

A edil do PP María Jesús Paz Santamaría criticou "as formas dictatoriais e unilaterais que o goberno bipartito sonense do PSOE e BNG fan da acción política municipal. Este novo plantón por parte de toda a Oposición Municipal Sonense non resulta novo para a veciñanza, xa que desgrazadamente a censura, falla de información e maneiras de gobernar propias das dictaduras máis represoras, xustifican que teñan que tomar a decisión de non asistir a dito pleno, ante a imposibilidade de ter acceso en tempo e forma a tódolos expedientes das obras que este bipartito quere aprobar. Hai que lembrar que un dos puntos a debater corresponde a adxudicación da execución da PISCINA MUNICIPAL na que, desgrazadamente, unha das empresas que se presentou ao concurso acaba de presentar alegacións á presunta adxudicación alegal da mesma.
Esta nova xogada política de presuntos escuros intereses a unha determinada UTE, voltan amosar a falla de imparcialidade nas adxudicacións cando a empresa que alega a dita adxudicación foi a que maior puntuación técnica obtivo das 40 empresas que se
presentaron o mesmo. Toda a Oposición Municipal Sonense considera que esta
convocatoria plenaria obedece a presuntos intereses empresariais e económicos de compromisos acadados por parte do PSOE e BNG e que queren deixar atados a falla de dous días para a celebración dos comicios municipais nas que o futuro goberno
municipal sonense pasará a estar formado por outros Grupos Políticos", conclúen.

alegacions empresa Copcisa a adxudicación piscina municipal.pdf Download this file

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Porto do Son: o Encontro do Audiovisual Escolar Galego celébrase o venres 27 de maio

Programa Encontro do audiovisual escolar galego.doc Download this file


Programa:


En SonCine están a ter unhas interesantísimas charlas no Cinefórum deste mes. Na imaxe, Alberte Pagán. Podes ler a crónica da súa charla aquí

Relacionada:


Premio Leixaprén: para Manuel González, o 27 de maio entrega

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Ribeira: a XIV Mostra de Teatro Infantil porá en escea dez obras do 23 ao 27 de maio

Ribeira, 19 de maio de 2011. Un total de dez representacións dramáticas a cargo de nenos e nenas do municipio integrarán, ao longo da vindeira semana, a 14ª edición da Mostra de Teatro e Infantil, que organiza a Concellería de Cultura e Festexos.

A primeira delas terá  lugar o próximo luns día 23, día no que actuará a ANPA do CEIP de Palmeira coa obra “A outra Blancaneves”. Acto seguido, tocaralle o turno ao obradoiro de teatro do CEIP O Grupo, con “Corazón”. 

O martes 24 actuará  en primeiro lugar o colexio Galaxia con “Unha sesión ben axitada” e a continuación o colexio A Milagrosa de Oleiros con “La crisis afecta al barrio”. 

O mércores subiranse ás táboas do Auditorio a ANPA do Colexio Galaxia coa peza dramática “O príncipe feo” e despois o Colexio Bayón con “Circo pistas Bayón”. 

O xoves haberá  tres actuacións: a ANPA do CEIP de Aguiño con “Os desexos, ¡que problemas!”, o CEIP de Aguiño con “Las apariencias engañan”, e a ANPA do Colexio Bayón con “Romeo y Julieta”. 

O último día, venres 27, será o Grupo Municipal Infantil de Teatro de Riveira o que peche esta 14ª edición con “Casting Improvisado”. 

Todas as funcións darán inicio a partir do 20 horas e desenvolveranse no Auditorio Municipal. A asistencia é libre e gratuíta. As entradas poderán retirarse media hora antes do comezo das mesmas.  

O concelleiro Luciano Fernández e o director da mostra Segundo Chiqui Durán foron os encargados de explicar o programa. O primeiro aproveitou para agradecer na que será unha das súas últimas roldas de prensa como concelleiro o esforzo, o traballo e a dedicación mostrada por Chiqui Durán, a prol da difusión do teatro no municipio. Este último correspondeulle o agradecemento. 

A mostra conta coa colaboración da Asociación Cultural Alfaia.

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Sanidade: presentan 7223 sinaturas na Consellería pola Non Privatización do Servicio de Diálise do Hospital da Barbanza

Barbanza, 19 de maio de 2011. Hoxe, xoves, 19 de maio de 2011, unha representación da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza, presentou no Rexistro da Consellería de Sanidade, en San Lázaro-Santiago 7223 firmas de usuarios, profesionais e veciños de toda a comarca da Barbanza, para pedir á Consellería de Sanidade, que se amplíe o servizo de diálise do Hospital Comarcal da Barbanza, pero utilizando medios públicos, sen recurrir a empresas privadas nin fundacións.
A Plataforma xa realizou varias mobilizacións na comarca, con manifestacións nas rúas de Ribeira, e en Boiro, contando con gran apoio dos veciños, e continuará coas mesmas ata que os responsables de Sanidade da Xunta se pronuncien nun sentido favorable ás súas peticións.

Antes, en Certo:

Hospital: ampla mobilización contra a privatización da diálise

Sanidade: piden celadores para Barbanza e mándanlles policías

E outras novas que publicamos...


Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Noia: o Grupo Filatélico adica as Letras Galegas a reivindicar a figura de Domingo Fontán cunha exposición

Noia, 19 de maio de 2011. Ata o vindeiro domingo, 22 de maio, poderá verse na sala de exposicións do Coliseo Noela de Noia unha exposición sobre o sabio Domingo Fontán, un eminente xeógrafo e matemático galego que viviu durante unha tempada na vila noiesa, nunha casa situada enriba da praza de abastos que acaban de restaurar. Os responsables do Grupo Filatélico de Noia quixeron reivindicar esta figura no canto de Lois Pereiro (a quen está adicado o Día das Letras de 2011) pola dificultade de presentar sellos sobre o antes descoñecido e agora afamado poeta punk. Para a inauguración trouxeron como invitado ao vicepresidente da Fundación Domingo Fontán, César Camargo, que agradeceu a contribución da Sociedade Filatélica de Noia ao rescate da senlleira figura de Fontán.


A Carta Xeométrica de Galicia de Domingo Fontán pode verse enteira agora na Cidade da Cultura

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Ribeira: "Mar Libre", rodada en parte en Sálvora, seleccionada para un festival en Canadá e outro en Shangai

Mar_libre_cartel

Trátase do prestixioso Banff World Media Festival canadiense. A miniserie foi tamén seleccionada para o Shanghai TV Festival

Ribeira, 19 de maio de 2011. A miniserie "Mar Libre", dirixida por Dani de la Torre e producida por Ficción Producciones para a TVG, vén de ser seleccionada para un novo Festival Internacional, desta volta, o Banff World Media Festival, que se celebra en Canadá do 12 ó 15 de xuño vindeiro, no Fairmont Banff Springs Hotel, en Banff. O Festival contará coa presencia de broadcasters internacionais, produtores, guionistas, directores, distribuidores e executivos da industria da televisión e os medios dixitales de 25 países. Esta película de televisión foi tamén seleccionada para participar no Shanghai TV Festival, na súa 17ª edición. Competirá polo Premio Magnolia (Magnolia Award) na categoría TALKING TO THE WIND, (Falando co Vento), que se celebrará uns días antes, do 6 ao 10 de xuño próximo.


Mar Libre foi convertida en fotonovela pola revista Dorna
Dirixida por Dani de la Torre, "Mar Libre" tivo como directora de produción a Mamen Quintás; Eva Camino foi a figurinista; os guionistas foron varios: Alberto Guntín, Victoriano Sierra, Daniel Saenz e Dani de la Torre. E os intérpretes foron Xúlio Abonjo, José Barato, Mela Casal, Xabier Deive, José Ángel Egido, Miguel de Lira, Wuilliam Miller, Isabel Naveira, María Vázquez, Luís Castro Zahera e Manuel Olveira ‘Pico’. A música é de Manuel Riveiro, e a produción executiva, de Julio Casal. Os fastuosos escenarios naturais rodáronse na illa de Sálvora, fronte a Ribeira.
O Banff World Media Festival é unha cita que reflicte tanto o cambiante escenario da industria de contidos dixitais como a crecente amplitude de delegados que se reciben nos Rockies cada ano, segundo afirmou o Presidente do Consello de Directores da Fundación Banff World Media Festival, Michael Hennessy. "A medida que avanzamos, o Festival continuará ofrecendo o que conseguíu con este festival, que foi convertilo nun evento indispensable ó longo de tres décadas: contido innovador, figuras líderes da industria e unha locación espectacular".

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

A Pobra: veciños de Miño visitaron o Museo de Valle e os atractivos da vila

A Pobra do Caramiñal, 19 de maio de 2011. As terras barbanzanas da Pobra do Caramiñal recibiron esta mañá a visita dun novo grupo disposto a coñecer os seus segredos. Nesta ocasión foron 56 persoas as que chegaron desde o concello coruñés de Miño e gabearon pola Serra do Barbanza ata a cima da Curota coa fin de disfrutar das panorámicas sobre as rías de Arousa e de Muros-Noia. A cita nas instalacións do Museo Valle-Inclán concertouse ás 11:00 h da mañá, onde foron recibidos pola técnica Begoña Olveira, encargada de conducilos polas distintas dependencias e aproximalos á figura do recoñecido escritor e maila súa obra.

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Rianxo: os últimos actos culturais de maio, da man de Barbantia, o 27 e 28 de maio

Media_httpfarm6static_yvhpd

O escritor e psiquiatra ribeirense Fidel Vidal presenta libro sobre a figura do pai en Manuel Antonio

Rianxo, 19 de maio de 2011. A Asociación Cultural Barbantia é unha das organizadoras da presentación do libro de Fidel Vidal O sol da tristeza. A figura do pai na obra de Manuel Antonio, nun acto que terá lugar o venres 27 de maio, ás 20:30 horas, no Auditorio de Rianxo, e no que estarán presentes, ademais do autor, Miguel Anxo Fernán-Vello, director de Espiral Maior; Xosé Luís Axeitos, secretario da Real Academia Galega; Milagros Torrado, secretaria de Barbantia; e Pedro Piñeiro, que aínda será alcalde de Rianxo en funcións.

Media_httpeniacinform_daqza

Xesús Santos, un dos factótums de "Airiños"

Así mesmo, Barbantia, xunto cun medio de comunicación, co Centro Cultural “Simón Varela” de Asados, a Deputación da Coruña, a Xunta de Galicia, o grupo de teatro “Airiños” e o Concello de Rianxo convidan á presentación do libro Cadro Artístico: Airiños. 75 aniversario, nun acto que terá lugar no Auditorio de Rianxo o sábado 28 de maio, ás 19:00 horas. Estarán presentes, entre outros, Xosé Luís Axeitos e Xesús Santos.

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Noia: María Xosé Blanco e Carlos Mosteiro gañan ex aequo o oitavo certame de relatos "Liceo de Noia"

Media_httpeniacinform_oszqg

Carlos Mosteiro foi entrevistado en Certo hai tempo

Noia, 19 de maio de 2011. O xurado do VIII Certame de relatos Liceo de Noia, conformado polos escritores Rosa Aneiros Díaz, Ramón Caride Ogando, Antón Ribeiro Coello e Ramón Carredano Cobas, no nome da Sociedade Liceo, actuando coma secretario, sen voz nen voto, acordou por unanimidade outorgar o premio ex equo ás obras “Naia” e “Vladimir”, de Mª Xesús Blanco López e Carlos Mosteiro Fraga, respectivamente. O fallo deuse a coñecer o pasado 17 de maio, cadrando co Día das Letras Galegas.

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Arte: Ismael Teira presenta hoxe en Santiago "Compostela: camiños de desexo"

Item Thumbnail

Noia, 19 de maio de 2011. Este xoves 19 de maio ás 20:30 h. terá lugar en Baleiro a festa de presentación do proxecto Compostela: camiños de desexo, de Ismael Teira, coa apertura dunha instalación no propio local e na que presentarán o libro de artista que se repartirá, de balde, entre os asistentes. A edición está acompañada de textos de Victor E. Pérez Viqueira, Daniel López Abel e Íñigo Mouzo Riobó.

 

O proxecto, premiado en Creación Injuve 2009, estivo presente na mostra colectiva que tivo lugar nese mesmo ano no Círculo de Bellas Artes de Madrid, e tamén nunha itinerancia por diferentes espazos: o Centro Cultural de España de Asunción (Paraguay); a mostra EFERVESCENTE no Palais de Glace de Bos Aires (Arxentina) ou o Festival de Arte Joven ARTENDENCIAS, en Pozuelo de Alarcón, entre outros.

 

Compostela: camiños de desexo é un proxecto producido por Baleiro e financiado polo Injuve  (Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade) e a Vicerreitoría de Extensión Universitaria, Cultura e Sociedade da Universidade de Santiago de Compostela.

 

Á par, tamén están á venda na galería Metro de Santiago (Rúa Nova, 24) as pezas dunha edición limitada de fotografías dos atallos da cidade.

« Compostela: camiños de desexo é o resultado dun proxecto en proceso activo desde 2008 que presta atención ao fenómeno dos atallos, ou camiños de desexo: liñas que adoitan aparecer sobre o céspede creadas pola erosión causada por pasos humanos ou de animais. O amplo da investigación artística de Ismael Teira está formado por diversas pezas e soportes – fotografías, mapas, xeolocalizacións electrónicas e intervencións no espazo público – nos que reflexiona sobre a interacción entre o ser humano e o medio onde desenvolve a súa actividade. Neles, búscanse xeitos de documentar estes camiños creados polos peóns que debuxan redes de conexións e novas posibilidades de tránsito a través da cidade. Ditas liñas de traxectoria poden ser interpretadas como unha complexa interrelación entre o movemento mecánico, a capacidade de orientación e os cambios do medio no que teñen lugar. Por unha banda, os peóns tenden a coller o camiño máis curto cara o seu destino. Pola outra, procuran evitar as irregularidades do terreo. Por estes motivos unha persoa utiliza camiños existentes e, se a distancia relativa pode chegar a ser máis curta, crea novos atallos. Nun último momento, e se esta nova apertura é secundada por máis suxeitos, a vexetación desaparece e se delimita un trazo que confirma a apertura dun novo sendeiro. Non obstante, o fenómeno dos camiños de desexo tamén pode ser contemplado no sentido inverso, xa que a aqueles que deixan de ter un uso continuado vólvelles a crecer a herba e rematan por desaparecer. Esta lectura, determinada por continuas emerxencias e ocultamentos, comporta que o hipotético mapa da rede de atallos dunha cidade se reconfigure continuamente a través de longos procesos de cambio.»

Víctor E. Pérez Viqueira

Máis información:

www.ismaelteira.com

http://teira.blogspot.com

http://www.baleiro.org/node/161

http://www.baleiro.org/node/145

http://www.injuve.mtas.es/contenidos.type.action?type=165774548&menuId=165774548

http://www.injuve.mtas.es/contenidos.type.action?type=753699994&menuId=753699994

http://www.injuve.mtas.es/contenidos.downloadatt.action?id=1374933499


Anubl2

CV ACTUAL MAIO 2011.pdf Download this file

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Música: A Compañía do Ruído edita un novo disco, "Había de chover merda", que é xa o seu quinto traballo

Chover_merda


Ribeira, 19 de maio de 2011. A Compañía do Ruido está a presentar o seu quinto traballo discográfico, “Había de chover merda!!”. Este disco, que foi gravado no Estudio Amil, na Coruña, por Tomás Ageitos e Fran Amil, e masterizado por José Martinez “Bonjan", tamén na Coruña; ofrece nove temas, tres cortes de loucuras, cinco temas novos, e a recuperación dun tema de Bastantes Llon, “ O Currante”. O título do disco está en sincronía co da Festa da Chuvia deste ano, un festival no que os da Compañía do Ruído colaboran dende que naceu.
Para este cd contouse a maiores coa participación da "Capela lauda sion", coral da Pobra do Caramiñal, que ofrecen unha adaptación do "Currante" . Os baixos corren a cargo de Fernando Peón, actualmente no grupo The Covers band, e as baterías por Miguel Lama, un xoven músico do Norte de Galicia, así como as voces de Rebeca e Ángela Crujeiras, dúas rapazas da Ameixida que participan no "Coro do Bo Pastor de Castiñeiras”, que aportan un punto de cor cuns coros de Gospel en “Éche un equinosio, LLon”

O deseño gráfico do cd é obra de Pepe Hombre, músico, debuxante e fotógrafo de Ribeira, e vén presentado nun curioso formato, como un bloc de notas, cunhas láminas ilustrativas de situacións cotiás.

A Compañía do Ruido está integrada agora mesmo por oito músicos:

Suso Bello: voz e guitarra,
Sabela Olivares: gaita e piano,
Carlos Mariño: voz e guitarra.
Juancho Rivas: gaita e flautas.
Nando Pérez: clarinete e saxofón.
Chin chin: batería.
Pablo Vidal: baixo e contrabaixo,
Ismael Guisande: Tuba

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Ribeira: a última andaina de "Ponte a andar" é o 4 de xuño, á Illa de Ons

Andainaons

Ribeira, 19 de maio de 2011. A programación da temporada 2010-2011 de andainas que organiza a Cofradía da Dorna en colaboración co Concello de Ribeira pecha cunha andaina á Illa de Ons que terá lugar o sábado 4 de xuño.

Polas características do lugar vense obrigados a cambiar as condicións da andaina:

  • O horario de saida será ás 8:30 h. do Porto de Ribeira, no lugar indicado no mapa.

  • Hai que reservar praza, pois o barco que os leva á Illa de Ons só ten capacidade para 200 persoas. (Non se permiten mascotas).

  • As prazas reservaranse por riguroso orde de inscripción, que UNICAMENTE se pode facer dende o formulario que figura na páxina da Cofradía da Dorna (http://www.cofradiadadorna.com) e que se confirmará co ingreso bancario de 15,00 € (QUINCE EUROS) na conta de Caixa Galicia: 2091-0303-86-3000177362 unha vez que dende a organización confirmen no email de contacto que a reserva ten praza adxudicada (ENVÍA COPIA DO XUSTIFICANTE BANCARIO Ó MAIL OU Ó FAX 981874603).
  • Non se terá a ninguén por inscrito ata que se confirme o ingreso, polo tanto, se reserva praza e non fai o pago outros poden ocupar esa praza.
  • Chegarase a Ons ás 10:00 h. e escomezará unha andaina que percorrerá toda a illa pasando por tódolos sitios de interese. Constará dunhas etapas de 2:00 h., rematando no porto (punto de partida), e estarán acompañados dos monitores da Cofradía da Dorna en todo momento.

  • Haberá que comer na Illa, e ainda que hai establecementos que sirven comidas, recoméndase que cada un leve algo da casa xa preparado.
  • A tarde terémola libre para aproveitala como ben nos prazca.

  • O barco de regreso recólleos ás 18.00 h. no porto da illa e déixaos no porto de Ribeira unha hora despois.
  • Dende a organización insisten máis que nunca na puntualidade dos horarios establecidos pois dependen dun medio de transporte que esixe puntualidade.

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Twitter

Related Posts with Thumbnails Banner: Regale selva tropical