4.5.11

Boiro: orde do día do pleno deste xoves 5 de maio

Noia: todo listo para que comece a rexeneración da Ría, trala chegada da maquinaria de Tragsa

Media_httpfarm6static_bqfaj

Noia, 4 de maio de 2011. Ían comezar en marzo (en 2010 xa tiñan que rematar, ata que a Xunta paralizou toda a rexeneración a través de Portos de Galicia, ente que preside Álvarez-Campana, secretario provincial de Organización do PP) pero deste mes parece que xa non pasa. A maquinaria de Tragsa está xa perto da escolleira que vai desaparecer logo de tantos cruces de acusacións entre partidos, de tantos adiamentos e cambadelas das diferentes administracións e de tanta paciencia dos noieses.

Na actualidade a canle de acceso de embarcacións non ten utilidade algunha para a navegación, dado que non existe actividade comercial ou pesqueira no porto de Noia que xustifique a súa presencia. O promotor desta rexeneración é a Dirección General de Sostenibilidad de la Costa e Mar do MARM. O proxecto que se vai levar adiante contén un estudo da hidrodinámica da zona do peirao de Noia, que contempla os principais cambios que a demolición das escolleiras pode producir na dinámica litoral desta área. Os resultados indican que producirá un aumento xeral do fluxo mareal no esteiro de Noia, desprazando as correntes que enchen e baleiran os arredores da zona, ocupada actualmente por diques. Como consecuencia deste aumento de fluxo, vaise producir unha limpeza parcial dos sedimentos de finos acumulados no entorno das escolleiras, redundando nunha mellora da calidade das aguas.

Coa fin de evitar efectos sinérxicos indesexados, as obras de demolición proxectadas vanse  coordinar coa construción do viaduto sobre a ría de Muros-Noia, cuxa execución depende da Dirección General de Obras Públicas da Xunta de Galicia, co obxectivo de que os efectos acumulativos entre ambas actuacións resulten ser os mínimos posibles. Unha vez que se completen todos os traballos de demolición da escolleira e de retirada de cascallos das zonas de Punta de Testal e A Chaínza vaise, sempre segundo o Ministerio, constatar unha mellora da calidade visual de toda a zona final da ría de Muros-Noia, ao eliminar elementos de orixe antrópico alleos á paisaxe natural. O estudo de impacto ambiental inclúe un programa de vixiancia ambiental no que se detallan especificacións necesarias para o seguemento das obras.


Convenios coa Deputación

Por outra banda, a Deputación da Coruña acaba de achegar 100.000 euros para a compra dos terreos onde se situará a planta de tratamento de residuos da Mancomunidade do Barbanza. O predio mide concretamente 126.000 metros cadrados en San Martín de Remédelo, concello de Rois, onde se situará unha planta de tratamento de residuos da Mancomunidade de Concellos da Serra do Barbanza. A achega provincial representa o 20% do importe total da adquisición do terreo, que ascende a 500.000 euros.

Así se estipula no convenio de colaboración subscrito esta mañá, na sede da institución provincial, polo titular da Deputación, Salvador Fernández Moreda, e o alcalde de Noia, en representación da Mancomunidade de municipios barbancesa, Rafael García Guerrero.

Convenio co Centro Empresarial da Construción

O presidente da Deputación da Coruña subscribiu hoxe tamén un convenio co Centro Empresarial da Construción do Barbanza (CECB) para financiar a adecuación do terreo que da acceso ao centro de formación, e que supón un investimento de 30.700 euros.

Segundo explicou o representante do CECB, Andrés Teira, as obras suporán unha necesaria mellora nos accesos ao centro, cunha superficie de case 500 m2, en cuxa construción participou tamén a Deputación da Coruña cunha achega de 238.235 euros.

As obras expostas inclúen a retirada dos materiais acumulados na parcela, os movementos de terras necesarios, o reforzo do muro de contención e a creación dunha rampla de acceso á parcela con formigón armado.

O centro permite a formación dos profesionais da construción en función das demandas do sector e especialmente na área de prevención de riscos laborais, o que contribuirá á redución da sinistralidade.


 

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Twitter

Related Posts with Thumbnails Banner: Regale selva tropical