5.9.12

Porto do Son: este sábado, 8 de setembro, III Descenso Urbano

Descenso_urbano

  • Obrigatoria a preinscrición


Pode que tamén lle interese:


Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Outes: Compromiso X Galicia tamén pide reducións nas pagas dos políticos neste concelloOutes, 5 de setembro de 2012. Compromiso x Galicia presentou varias mocións para o pleno de mañá, xoves 6 de setembro de 2012. O pleno terá lugar as 21:00h no Concello de Outes.

Segundo explican en nota de prensa, Compromiso x Galicia de Outes solicita recortes "de gastos innecesarios e solicita a redacción dun regulamento de participación cidadá. Dada a situación socioeconómica que está a sufrir o noso país e que tanto esforzo lle está costando ós cidadáns a base de recortes sociais consideramos que os axustes deben comezar polas administracións que están máis preto dos veciños. É nos concellos onde se debe empezar a dignificar o traballo dos políticos, onde se debe demostrar que non se quer facer da política un medio de vida, onde se debe reflectir a vocación de servizo público coa que cada concelleiro asume os compromisos electorais".

 E engaden: "consideramos en Compromiso por Galicia de Outes que se poden tomar medidas para diminuír os capítulos presupostarios destinados a órganos de goberno e reducir e controlar o gasto corrente e de persoal, podendo incrementar desta maneira as partidas presupostarias destinadas a servizos sociais e fomento do emprego. Esta situación levounos a presentar unha moción solicitando a eliminación de partidas destinadas a outras indemnizacións, a atencións protocolarias, a dietas ou a gastos de locomoción por importe de máis de 60.000 euros, que se deben reducir os gastos destinados a pagar de forma periódica e habitual horas extras, reducir ó 50% as partidas destinadas a produtividade, reducir os gastos de atencións protocolarias ou de gastos directos en cultura e de gastos diversos, publicidade e produtos alimenticios en festas populares que xuntos soben dos 100.000 euros, así coma eliminar as convocatorias de prazas que non son imprescindibles para un concello de 7.300 habitantes e cun presuposto de 4.000.000 de euros, pero que si incrementarían considerablemente o gasto de capítulo de persoal. Así mesmo consideramos que se debe reducir nun 50% as asignacións establecidas por asistencia a Pleno, Xunta de Goberno Local, Comisións Informativas, Comisións dos órganos
colexiados, Comisión Xeral de Coordinación de Concelleiros delegados e a asignación a grupos políticos".

Participación cidadá

Outra moción presentada por Compromiso x Galicia de Outes para este pleno verba sobre a participación cidadá na vida pública do municipio. O Concello -aseguran- "é o lugar ideal para que a
democracia se poda exercer de forma directa porque é a  administración que mais preto está da cidadanía. A democratización do Concello esixe que haxa intervención da cidadanía na planificación e control das actividades do Concello, e dos seus concelleiros. Débese fomentar a participación democrática e a transparencia nos asuntos públicos locais. Consideramos que se debe redactar un regulamento de participación cidadán no que se
establezan as formas, medios e procedementos de información e participación dos cidadáns e das entidades e asociacións na xestión municipal do Concello de Outes, de conformidade coa lexislación vixente que debe ter como obxectivos facilitar a máis ampla información sobre as actividades, obras e servizos, facilitar e promover a participación dos veciños e entidades na xestión municipal, aproximar a xestión municipal aos veciños, garantir a
solidariedade e equilibrio entre os distintos núcleos de poboación do termo municipal e permitir participar nos Plenos previa solicitude".

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Ribeira: o venres 28 de setembro, obradoiro de envellecemento saudable

  • Nas instalacións do Liceo Marítimo
Media_httpfarm5static_fidjo

Ribeira, 5 de setembro de 2012. O vindeiro 28 de setembro, venres, terá lugar nos locais do Liceo Marítimo un novo taller, neste caso sobre "ENVELLECEMENTO ACTIVO - AXILIDADE MENTAL E MEMORIA". Os obxetivos do mesmo son promover o envellecemento activo e saudable para mellorar a calidade de vida e previr enfermidades. Trátase de aprender a estimular a mente cun método activo de entrenamento da memoria, con actividades creativas, así como reforzar a autoestima mediante a creación de actitudes novas (atención máis  sostible e receptividade aumentada). Tamén buscan aprender estratexias, sabendo utilizar o que existe e paliando o que falta. 

O taller estará impartido por parte de varios profesionais da Escola Galega de Saúde para Cidadáns da Xunta de Galicia. Para inscripcións, chamar o teléfono: 670458406. 

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Twitter

Related Posts with Thumbnails Banner: Regale selva tropical