24.5.11

Letras Galegas: sesión de "Cuspídeme enriba" do performer Serafín Marcos sobre Lois Pereiro

No instituto "Félix Muriel" de Rianxo, neste mes de maio.
Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Boiro: o centro social acolle a proxección dun documental sobre o impacto da cría do salmón en gaiolas este venres 27 de maio

Organiza Verdegaia e Salva la selva

Será no Centro Social ás oito da tarde este venres 27 de maio

Media_http2bpblogspot_sabcf

Boiro, 24 de maio de 2011. Logo da polémica xerada pola instalación de gaiolas de salmón, disque en fase de experimentación, no polígono bateeiro Muros C, fronte á praia de San Francisco, a asociación ecoloxista VerdeGaia está a levar por toda Galicia un documental no que se expoñen os problemas medioambientais deste tipo de instalacións.

Segundo Verdegaia, "hai centos de estudos científicos que proban que a salmonicultura afecta gravemente ao medio mariño e á economía e as condicións sociais e laborais das persoas que viven nas áreas de influencia desta industria. Entre outros podemos destacar os seguintes problemas:

  • O salmón é un peixe carnívoro polo que a súa alimentación baséase en fariñas e aceites de peixe polo menos nun 60%. Estes pensos elabóranse con peixes de pouco valor comercial, que non biolóxico e adoitan pescarse nos caladoiros dos países máis empobrecidos, como os do litoral africano, afectando directamente aos recursos pesqueiros dispoñibeis para a poboación e a súa soberanía alimentar. Este tipo de pesca inclúe tamén grandes cantidades de inmaturos doutras especies, agravando a sobreexplotación do mar no lugar de reducila, como afirman os adaís da acuicultura. Aínda que North West Food s.l. (NWF), empresa promotora das gaiolas, afirma que a taxa de conversión (kg de peixe en penso precisos para producir un kg de salmón) é de 1,2, estudos realizados en Chile (unha das maiores potencias en salmonicultura) sinalan que se sitúa entre 2,9 e 4,2 kg por quilo de salmón1

  • As granxas de salmón son concentracións de grandes poboacións de peixe que facilitan a propagación de parasitos, como o piollo de mar, que infectan aos salmónidos salvaxes e que están a poñer en perigo a súa supervivencia. O escape de salmóns convértese tamén nunha ameaza sobre estes salmónidos salvaxes, poñendo en perigo a súa selección natural e contribuíndo á transmisión de enfermidades e parasitos2.

  • O uso de químicos e antibióticos supón un serio risco para a saúde e o ambiente, en primeiro lugar porque o uso sistemático crea cepas bacterianas resistentes, e en segundo pola acumulación nas vísceras dos propios peixes. Podendo chegar a facelos non aptos para o consumo

  • A inmensa cantidade de refugallos que xera o alimento non inxerido, os residuos fecais dos peixes e a súa sangue e vísceras, e o precario manexo sanitario que favorece o aumento de enfermidades e a súa propagación, afectando aos ecosistemas mariños. Así, tal como recoñece North West Food S.L en torno ao 10% do penso administrado aos peixes non é inxerido, pasando ao medio. Mais este dato hai que contemplalo dende a óptica dos elementos que chegan ao medio mariño a través da comida, excrecións dos peixes e respiración que son en torno ao 85 % do fósforo, 80 % do carbono e 52 % do nitróxeno introducido nas gaiolas

  • As consecuencias da explosiva expansión da salmonicultura en termos socio-laborais son motivo de crecentes conflitos polo uso do territorio con outros actores locais (como o uso recreativo do mar, a pesca artesanal e o marisqueo). Neste aspecto o balanzo é negativo, e moito máis se abrimos a ollada globalmente e vemos a incidencia que a pesca intensiva para producir fariñas de peixe ten sobre poboacións desfavorecidas do continente africano.

Esta reiteración no apoio á acuicultura industrial por parte da Xunta de Galicia non ten en conta ningún dos factores que aconsellan freala e reorientar o sector cara especies, dimensións e métodos de produción máis sustentábeis fai parte dunha estratexia de maior calado. A administración teima en facer do noso litoral un couto privado para as grandes empresas do ramo, sen respectar tan sequera a legalidade vixente, de por si bastante cativa, no canto ás figuras de protección ambiental hoxe en día establecidas no noso territorio. Velaí, xa que logo, o novo Plano de acuicultura que ven de comenzar a súa andaina administrativa camiño da súa aprobación e os reiterados anuncios por parte da Consellaría do Mar sobre a recuperacións do proxecto de macropiscifactoría en Cabo Touriñán, espazo LIC protexido dentro da Rede Natura.

Mais esta teimuda reiteración a prol da acuicultura ven acompañada de medidas e desleixos que condenan ao abandono as poucas iniciativas novidosas e sustentábeis xurdidas dende o propio mundo da pesca de baixura como son as reservas Mariñas de Lira e Cedeira. Non se entende que uns proxectos que teñen amosado no tempo a súa eficacia, que supoñen manter unha fonte de ingresos estábeis e con futuro para moitas familias, se vexan camiño da desaparición polo desleixo da administración galega, namentres envorca millóns de euros en subvencionar a instalación de empresas acuícolas no territorio, cuns réditos de emprego realmente pequenos e cun impacto ambiental moi importante.

Aplicar todos estes orzamentos en promover e apoiar unha explotación e xestión sustentábel dos recursos mariños mediante o apoio a prácticas e proxectos que realmente creen emprego no litoral, que permitan un uso racional deste imprescindíbel recurso, sen sobreexplotación, respectando ciclos e cotas e cunha aposta forte pola conservación e recuperación terían maiores réditos e unha maior incidencia positiva na poboación do litoral e no conxunto da cidadanía".

Web de referencia:

http://www.verdegaia.org

O mesmo día, en Porto do Son:


O mesmo día, en Rianxo:


O mesmo día, en Ribeira:


Antes, en Certo:


Salmón: a culpa das gaiolas tamén é do Bipartito, di a Xunta

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Portos: instalan paneis dos Bolechas nos parques infantís dos peiraos de Escarabote e Ribeira e ceden un local a Cáritas no de Rianxo

Bolechas_en_combarro

Barbanza, 24 de maio de 2011.- Portos de Galicia achegará as historias dos Bolechas aos máis pequenos a través dos parques infantís que están instalados no dominio portuario de Escarabote (Boiro) e Ribeira, entre outros portos. O ente público está a instalar paneis de grandes dimensións arredor dos recintos de xogo, para que os nenos poidan disfrutar do conto tamén neste novo formato. Esta nova iniciativa poderá extenderse posteriormente a outras zonas portuarias que cumplan coas características axeitadas. Enmárcase na liña de traballo do organismo autonómico que dirixe José Manuel Álvarez-Campana, centrada na integración entre o porto e a cidade e o desenvolvemento de actividades que beneficien aos usuarios dos portos e ao global da cidadanía.

Os paneis que se instalarán nos parques relatarán en viñetas as historias dos Bolechas, grazas tamén á colaboración do autor e debuxante da serie, Pepe Carreiro, que tamén é famoso nesta bisbarra por facer a serie de cómics "Os Barbanzóns", ambientada no Castro de Baroña de Porto do Son. Para maior protección deste traballo, os paneis estarán recubertos cun líquido aislante, para inmunizalos ante posibles actos vandálicos.


Esta non é a primeira experiencia de carácter educativo promovida pola Consellería do Mar a través de Portos de Galicia. O pasado ano, presentouse o libro Os Bolechas queren saber como é un porto, editado polo departamento autonómico de Rosa Quintana, a través de Portos e que se presentou co obxectivo de que os pequenos coñezan a realidade portuaria, a súa actividade e tomen conciencia do valor que tén para a cultura e o patrimonio galego.

Media_httpfarm5static_qtfwa

Local para Cáritas en Rianxo

Por outra banda, Portos de Galicia vén de resolver favorablemente a solicitude presentada por Cáritas Diocesanas para a ocupación dun departamento de usuarios no porto de Rianxo. O ente público autorizou esta cesión temporal destinada a almacenaxe, garda e organización do material recabado pola entidade a través de doazóns. Concretamente Cáritas ocupará o departamento número 57, en réxime de ocupación temporal de superficie, suxeita á tarifa portuaria E-2. A súa actividade convivirá coa habitual do edificio de departamentos, posto ao servizo dos profesionais e usuarios do porto para unha maior comodidade e operatividade.

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Tráfico: cortes por obras ata o venres 27 de maio na Autovía do Barbanza

Os cortes efectuaranse toda a semana entre as 8.30 e as 18.30 horas, excepto o venres 27 que se levarán a cabo entre as 8.30 e as 13.30 horas. A Consellería de Medio Ambiente está a facer obras para mellorar a drenaxe e limpar o firme entre o borde exterior da beiravía interior da autovía e a barreira de seguridade da mediana

Media_httpfarm4static_jubqc

Barbanza, 24 de maio de 2011.- A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas realizará restricións ao tráfico no carril esquerdo da autovía do Barbanza (AG-11) ao longo desta semana co fin de executar a limpeza da canle da mediana. Estes traballos, que mellorarán o sistema de drenaxe, rematan este venres 27.

As obras consistirán na limpeza do firme existente entre o borde exterior da beiravía interior da autovía e a barreira de seguridade da mediana. A limpeza execútase por medios manuais, empregando operarios da sociedade concesionaria e palas e azadas, basicamente.

O peche do carril esquerdo garantirá as adecuadas condicións de seguridade para os traballadores que levarán a cabo a limpeza. Os primeiros traballos executáronse onte, entre os puntos quilométricos (pq) 0+000 e 5+500, dirección Ribeira. No día de hoxe, as actuacións levaranse a cabo entre os pq 11+300 e 17, facendo necesario o peche ao tráfico do carril esquerdo dende as 8.30 ata as 18.30 horas.

A limpeza das canles continuarán o mércores 25, centrándose os traballos no intervalo comprendido entre os pq 16+200 e 22. O carril esquerdo cortarase entre as 8.30 e 18.30 horas. O xoves 26, dende as 8.30 ás 18.30 horas cortarase o carril esquerdo da autovía para facer limpeza na canle, entre os pq 24+300 e 28+00.

Os traballos de limpeza rematarán o venres 27, sendo necesario o peche ao tráfico do carril esquerdo, entre os pq 28 e 32. O corte de carril efectuarase entre as 8.30 e 13 horas.

No seguinte cadro, móstranse os horarios dos cortes de carrís na autovía do Barbanza ao longo desta semana.

CORTES DE CARRÍS NA AG-11 PARA MELLORA DE DRENAXE
DÍA
HORARIO
ZONA RESTRINXIDA
PK
DIRECCIÓN
24/05
08.30 - 18.30 h.
Carril esquerdo
11+300 - 17+000
Ribeira
25/05
08.30 - 18.30 h.
Carril esquerdo
16+200 – 22+000
Ribeira
26/05
08.30 - 18.30 h.
Carril esquerdo
24+300 – 28+000
Ribeira
27/05
08.30 – 13.00 h.
Carril esquerdo
28+000 – 32+000
Ribeira

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Twitter

Related Posts with Thumbnails Banner: Regale selva tropical