18.1.10

Ribeira: poema visual de alumnos de Carreira

Rianxo: Un grupo de veciños do Pazo xuntan máis un cento de sinaturas na fin de semana para protestar polo estado de correos

Este é o texto asinado por un cento de veciños do Pazo reclamando solucións á Xefatura Provincial de Correos. Faranlle chegar este primeiro cento de sinaturas mentres doutras parroquias e lugares de Rianxo reclamannos sumarse a esta protesta polo deficiente servizo de Correos.


Sr. Xefe Provincial de Correos

Rúa Alférez Provisional s/n

15006 A CORUÑA


Sr. Xefe Provincial de Correos:


Os abaixo asinantes veciños e veciñas do Pazo, no Concello de Rianxo, queremos facerlle chegar o noso máis firme rexeitamento polas deficiencias dun servizo que no noso caso leva máis dun mes sen funcionar. Queremos reclamar perante esa xefatura provincial de Correos a mellora urxente e o restabelecemento das prestacións do servizo de correos na nosa zona. Unha situación que xerou ao longo deste último mes non poucos quebrantos persoais, afectando a familias, profesionais e aos negocios aquí radicados.


Como veciños e veciñas máis que as causas temos que demandar que o persoal sexa abondo para realizar o reparto diario da correspondencia que a Lei Postal prevé, incumprimento que neste último mes chega a ser de auténtico escándalo.


Con independencia das actuacións individuais ou colectivas polos danos e perxuizos que se exerzan debido a ineficacia e a parálise do servizo de correos, esixímoslle dea as instrucións oportunas para solucionar esta situación. Non valen excusas de numeracións, de dispersión, de buzóns: vivendas correctamente sinaladas e numeradas foron castigadas neste mes pola empresa que vostede representa.


Atentamente

Grupo de veciños

Relacionado: mal servizo de Correos en varias zonas de Rianxo

O Bng leva ao Congreso en Madrid o mal servizo de Correos en Rianxo

Posted via email from Posterous de Certo, o xornal virtual de Barbanza e Noia

Ribeira: xa hai lista firme das seis vivendas protexidas que faltaban por adxudicar en Xarás

Download now or preview on posterous
Xarás.pdf (16 KB)


O próximo trámite será o sorteo das vivendas entre os adxudicatarios, que despois disporán dun mes para pagar o IVE

(Vía IGVS) Ribeira, 18 de xaneiro de 2010.- A Comisión Provincia da Coruña aprobou hoxe a lista definitiva firme de seis vivendas que non foran adxudicadas nun grupo de 21 construídas na localidade de Ribeira.

Con esta lista dáse fin á vía administrativa e completase a adxudicación das 21 vivendas construídas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo na zona de Xarás, na localidade coruñesa de Ribeira. A lista estará exposta nos taboleiros do Concello e do IGVS na Coruña e na súa web (http://igvs.es/web/actuamos/adxudicacion-sorteos-vpp).

O próximo trámite, que se realizará en breve, será o sorteo das vivendas entre os adxudicatarios, o que permitirá realizar os estudos económicos, dado que o prezo de venda ou alugueiro de cada vivenda varía en función da composición e os ingresos da unidade familiar adxudicataria. Unha vez realizado dito sorteo, os adxudicatarios disporán do prazo dun mes para aceptar a vivenda que lles correspondeu e ingresar o IVE e a provisión de fondos para os gastos de notaría e rexistro da propiedade ou a fianza, no caso de vivendas en alugueiro.


Posted via email from Posterous de Certo, o xornal virtual de Barbanza e Noia

Ribeira: xa hai lista firme das seis vivendas protexidas que faltaban por adxudicar en Xarás

O próximo trámite será o sorteo das vivendas entre os adxudicatarios, que despois disporán dun mes para pagar o IVE

(Vía IGVS) Ribeira, 18 de xaneiro de 2010.- A Comisión Provincia da Coruña aprobou hoxe a lista definitiva firme de seis vivendas que non foran adxudicadas nun grupo de 21 construídas na localidade de Ribeira.

Con esta lista dáse fin á vía administrativa e completase a adxudicación das 21 vivendas construídas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo na zona de Xarás, na localidade coruñesa de Ribeira. A lista estará exposta nos taboleiros do Concello e do IGVS na Coruña e na súa web (http://igvs.es/web/actuamos/adxudicacion-sorteos-vpp).

O próximo trámite, que se realizará en breve, será o sorteo das vivendas entre os adxudicatarios, o que permitirá realizar os estudos económicos, dado que o prezo de venda ou alugueiro de cada vivenda varía en función da composición e os ingresos da unidade familiar adxudicataria. Unha vez realizado dito sorteo, os adxudicatarios disporán do prazo dun mes para aceptar a vivenda que lles correspondeu e ingresar o IVE e a provisión de fondos para os gastos de notaría e rexistro da propiedade ou a fianza, no caso de vivendas en alugueiro.

Posted via email from Posterous de Certo, o xornal virtual de Barbanza e Noia

Fotografía: tres grafittis comentados por Xurxo Ayán

Saúde: haberá Unidade de Saúde Mental no hospital da Barbanza ou non?

O BNG de Ribeira presentou unha iniciativa municipal interesándose polo estado actual do Proxecto de construción da Unidade de Saúde Mental da Barbanza xa que, ao parecer, se acaba de cancelar a adxudicación que no seu día se lle fixo a unha empresa.
Tamén lle solicitou información ao Goberno do PP, a respecto de se a cancelación da adxudicación se debe a posibles cambios no proxecto inicial, a algún cambio a respecto da súa ubicación na parcela do Hospital da Barbanza e, en todo caso, cal é a alternativa e os prazos de execución que ofrece a Consellería de Sanidade a tan importante servizo.

O anterior Goberno da Xunta de Galiza tiña iniciado o desenvolvemento do Plan Estratéxico de Saúde Mental que, entre outros, contemplaba a construción do Centro de Saúde Mental do Barbanza. Este Centro, que integraría a actual Unidade de Asistencia a Drogodependentes (UAD), tiña xa partida orzamentaria e lugar de ubicación que sería na actual parcela do Hospital da Barbanza; así o ten expresado mesmo o Alcalde diante do Pleno da Corporación Municipal en máis dunha ocasión.
Polas informacións deste Grupo Municipal do BNG, mesmo a obra estaba xa licitada e adxudicada a unha empresa e, polo tanto, era inminente a súa construción. Máis recentes informacións, indican que tal adxudicación podería ter sido cancelada pola Consellería de Sanidade o que suporía un feito gravísimo desde o punto de vista da atención sanitaria na nosa comarca.
O cambio de Goberno na Xunta trouxo consigo inexplicables retardos, cando non supresións, de importantes proxectos xa en marcha no noso concello: é o caso do Macropolígono Industrial, o Centro de Día e, agora, a Unidade de Saúde Mental.
O Goberno Municipal, na súa obriga de defender os intereses e atención da cidadanía, non debe quedar impasible diante de tal sucesión de feitos senón reclamar á Xunta de Galiza a posta en marcha de servizos que, sendo necesarios para unha importante parte da poboación do noso concello e comarca, estaban xa iniciados polo anterior goberno da Xunta.

(Nota íntegra do Bng de Ribeira)

Posted via email from Posterous de Certo, o xornal virtual de Barbanza e Noia

Saúde: piden que se cree dunha vez a categoría de celador no Hospital da Barbanza

O BNG vén de presentar unha iniciativa municipal pola que demanda que o Pleno da Corporación Municipal de Ribeira inste á Consellería de Sanidade á creación, coa maior urxencia posible, da categoría de Celador no Hospital Comarcal da Barbanza cun número de postos acorde ao tamaño do Cadro de Persoal e á poboación que atende.

A posta en marcha do Hospital Comarcal do Barbanza, en outubro de 1997, como Fundación Pública ao marxe do Servizo Galego de Saúde consentiu, entre outras deficiencias, a súa posta en funcionamento sen as preceptivas prazas de Celador coas que si contan todos os hospitais do SERGAS.
O descontento cidadán co funcionamento do hospital e as sucesivas reivindicacións e mobilizacións, nas que o BNG defendeu activamente a integración deste Hospital no SERGAS, provocaron importantes melloras entre as que destaca a aprobación do decreto 91/2007, do 26 de abril, de integración no réxime estatutario do persoal laboral das fundacións públicas. Esta integración e homologación do persoal do Hospital do Barbanza co do Servizo Galego de Saúde debe supoñer a creación da categoría de celador no noso hospital poñendo así fin a unha discriminación do seu persoal que ate o momento ten que realizar funcións que non lle corresponden o que supón unha diminución da calidade no servizo e na atención que prestan aos pacientes.
É demanda unánime de todos os usuarios e usuarias do Hospital da Barbanza a mellora da atención sanitaria que presta á poboación e, neste sentido, temos que coincidir coas xa longas reivindicacións do cadro de traballadores e do Comité de Empresa deste Hospital que teñen demostrado a inxusta discriminación que sofren a respecto doutros Hospitais que, tendo sido fundacións tamén no seu momento, a día de hoxe contan xa ca categoría de Celador no seu cadro de persoal, como é o caso do Hospital do Salnés, similar en poboación atendida ao do Barbanza.

Posted via email from Posterous de Certo, o xornal virtual de Barbanza e Noia

A Pobra do Caramiñal: o camiño do Cagulo, a pleno


O de ter que saír da casa en katiuskas e logo deixalas na casa do veciño para ir ao pobo tíñao que relatar Valle Inclán nun dos seus relatos da literatura do Esperpento. Ramón María tamén coñecía este tipo de situacións: no pazo da Mercé (outro exemplo flagrante de desleixo do patrimonio no Barbanza) abría o paraugas na casa de tantas pingueiras que tiña.


Posted via email from Posterous de Certo, o xornal virtual de Barbanza e Noia

Fotografía: fervenzas do Niágara xeadas, en 1911

Visto en Fotos de tempos pasados.
Eran ben arriscados eses peóns que se ven ao pé dos cantís...

Posted via web from Posterous de Certo, o xornal virtual de Barbanza e Noia

Twitter

Related Posts with Thumbnails Banner: Regale selva tropical