5.11.08

Viajeros del Vino te invita al Convento de San Esteban.

Viajeros del Vino te invita al Convento de San Esteban. | TuriVino

Guerra na universidade

ArqueoNeixón. Proxecto Arqueolóxico dos Castros de Neixón: Guerra na universidade

Un interesante proxecto. Arqueoloxía sobre o antonte.

Boiro: Paseo marítimo Barraña

Con sol... pero con chuvia non hai quen dea gravado nada!

Logo do que chove, está ben lembrar que hai nada pasamos o verán. Está bonito, si...

O Plaza da como ganador a Obama ás 19:15 en Washington


President et al:
Atheneum ValleInclan
 
My Dear Ladies and Gentelmen, is  a great honor and pleasure to espress my thanks to you and the Atheneum ValleInclan and Riveira for you love, support and help during my campaign.

 

One of the greatest gifts of our democracy is the opportunity it offers us every four years to change course. It's not a guarantee; it's only an opportunity.

 

Thank you, God bless you, and God bless the United States of America and Riveira.

BARACK OBAMA November 5, 2008


O TEU PUNTO DE ENCONTRO

A MOVIDA? esta casa do concello foi REMOVIDA!

25 Aniversario IES Praia Barraña - Boiro: A MOVIDA

Twitter

Related Posts with Thumbnails Banner: Regale selva tropical