27.1.12

Medio Ambiente: Adega denuncia á Xunta perante a Unión Europea pola desfeita da lagoa da Frouxeira

desfeitafrouxeira26 de xaneiro de 2012. Adega cualifica como "brutais" as obras para o "baleirado controlado" que están sendo perpetradas pola Xunta na lagoa da Frouxeira, humidal de Importancia Internacional, LIC, ZEPA e ZEPVN, e que para esta organización ecoloxista galega "constitúen un auténtico atentado ecolóxico".

"Como é posíbel que unha administración, supostamente responsábel deste espazo, poida desentenderse durante 2 anos da súa xestión, incumprindo as súas obrigas de conservación sinaladas nun acordo unánime polo Parlamento, cando foi pola súa neglixencia que a lagoa sufíu as consecuencias? Como pode entenderse que para solucionar un problema creado pola súa incompetencia, agora a Xunta volte meter as escavadoras neste espazo protexido? Perante estes feitos, ADEGA apela ás instancias internacionais titoras do espazo, a oficina Ramsar e a Comisión Europea, para que miren pola conservación deste humidal, patrimonio natural galego, europeo e mundial, que nestes intres está sendo agredido pola Xunta", explica Adega en nota de prensa.

Perante a gravidade da situación criada no sitio Ramsar da “Lagoa e Areal de Valdoviño”, ADEGA vén de solicitar á Oficina Internacional da Convención RAMSAR:


-Que esixa aos organismos responsábeis da planificación e xestión deste humidal protexido, "Lagoa e areal de Valdovño", sitio Ramsar nº 599, o cumprimento das súas obrigas no referente á conservación e uso racional deste espazo, promocionando e executando políticas de conservación efectiva. Solicitamos tamén, que se lles esixa ás administracións responsábeis que paralicen o sangrado e baleirado reiterado da lagoa feito sen xustificación técnica e legal algunha, e que as medidas de xestión que se tomen tendan á reposición do estado de conservación favorábel, depurando as responsabilidades pola xestión irresponsábel deste humidal protexido. [En idénticos termos trasladamos tamén esta denuncia á Comisión Europea].
-Que por parte deste organismo considérense nulos a todos os efeitos as modificacións dos límites do humidal Ramsar da "Lagoa e Areal de Valdoviño" establecidas no ano 2006 polo Ministerio de Medio Ambiente (Resolución de 17 de xaneiro de 2006, da Dirección Xeral para a Biodiversidade, BOE nº 47, do 24 de febreiro de 2006), ao carecer este cambio de xustificación científico-técnica, e respostar unicamente aos intereses espurios de facilitar a urbanización de terreos que nunca deberían ser urbanizados. En consecuencia, solicitamos que se manteñan os límites do humidal establecidos na súa declaración inicial por Ramsar.
-Que por parte de Ramsar Internacional avalíese a necesidade de incluir o sitio Ramsar "Lagoa e Areal de Valdoviño" no Rexistro de Montreux. Ao noso entender, neste humedal producíronse alteracións sustanciais nas características ecolóxicas dende o intre da súa declaración até a actualidade, como fica patente nas denuncias que obran en poder da Secretaría de Ramsar. Estas alteracións están directamente relacionadas co descontrol urbanístico que sofre este humidal e os terreos limítrofes, así como coa neglixente xestión que realizou a Xunta de Galiza e que supuxo a alteración do rexime hidro-ecolóxico da lagoa.
-Que por parte deste organismo se esixa á Xunta de Galiza e ao Ministerio de Medio Ambiente a posta en marcha dun plano de conservación e xestión deste humidal que garantice a súa conservación e racionalice o uso e as actividades humanas que poidan ter cabida nesta área.

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Noia: "Liberación", happening de Serafín Marcos, este domingo 29 de xaneiro

Media_httpfarm5static_gaxta

Serafín Marcos, á esquerda, no salón de plenos de Noia presentando un festival de curtametraxes

Noia, 27 de xaneiro de 2012.  Este domingo 29 de xaneiro representarase o happening "liberación" na praza do Cantón de Noia de 12 do mediodía a unha e media da tarde.
 


No festival por Paula deste mes Serafín Marcos fixo un adianto do happening "Liberación"

A obra iníciase en 2003 como representación do sacrificio na emigración forzosa de Antón Avilés de Taramancos: A renuncia ao máis querido. 
Desta vez representa unha acción liberadora, libérase a poesía dun xeito sonoro e físico, libérase da presión social para acadar o sentimento de liberdade. O corte de pelo de Serafín Marcos quedará como reflexo da acción desa liberación.

Cada acción neste happening remata cos versos de María Mariño:

Sinto que me acaban
Sinto que me dan forza
Son o humor da nada
Son o que se me antoxa

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Porto do Son: risoterapia e costura, materias para obradoiros nos que te podes inscribir ata o 10 de febreiro

Ribeira: o Concello abre a súa web ás actividades de organizacións de todo tipo

Ribeira_web

  • Tamén informou de que abre xa a rúa Cristóbal Colón ao tráfico, logo de rematada a reforma

Ribeira, 27 de xaneiro de 2011.- O Concello informa de que vén de habilitar na páxina web municipal (www.riveira.com) un apartado específico destinado ás asociacións e clubs que queiran empregar este soporte para facer difusión das súas actividades. 

Todas as entidades que queiran empregar este recurso tan só teñen que enviar a información pertinente ao enderezo electrónico soporte@riveira.com. Unha vez revisada, a información será colgada na web institucional. 

Os internautas que queiran acceder a tal información teñen que pinchar nun recadro de cor vermello situado na parte lateral dereita da páxina principal. 

Apertura de Cristóbal Colón

O Concello informa de que, unha vez rematados os traballos de renovación de servizos e pavimentación da rúa Cristóbal Colón e Praza de Otero Goyanes do centro de Riveira, quedará novamente aberta ao tráfico. 

Os garaxes da zona da Amarella volverán, polo tanto, a ter o seu acceso natural desde a rúa Cristóbal Colón. 

Con este labor ponse fin ás obras de renovación de servizos e pavimentación previstas para esta vía, sen prexuízo de que na vindeira semana se sigan levando a cabo certos labores de remate nas inmediacións da igrexa parroquial de Santa Uxía.

 

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Ribeira: orde do día do pleno do luns 30 de xaneiro

ORDE DO DÍA DO PLENO ORDINARIO DO CONCELLO DE RIVEIRA, QUE CELEBRARÁ O DEVANDITO ÓRGANO O LUNS DÍA 30 DE XANEIRO, ÁS 20 HORAS, EN PRIMEIRA CONVOCATORIA, OU DE NON HABER “QUORUM” SUFICIENTE EN SEGUNDA CONVOCATORIA 48 HORAS DESPOIS: 

I.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR (PLENO EXTRAORDINARIO 29 DE DECEMBRO DO 2011).

II.- DACIÓN DE CONTA DOS DECRETOS DA ALCALDÍA ATA O 25/01/2012.

III.- APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL.

IV.- BONIFICACIÓN I.C.I.O. Á COMUNIDADE DE MONTES DE OLEIROS.

V.- RATIFICACIÓN DA PROVIDENCIA DA ALCALDÍA POLA QUE SE INICIA EXPTE DE CESIÓN DO USO DOS LOCAIS A UGT, CC.OO. ONDE SE ENCONTRABA O DEPARTAMENTO DE SS.SS. DO CONCELLO DE RIVEIRA SEGUNDO O PROCEDEMENTO ESTABLECIDO NO ARTIGO 110 DO REGULAMENTO DE BENS DAS ENTIDADES LOCAIS.

VI.- MOCIÓN PRESENTADA POLO CONCELLEIRO XOSÉ LUIS GROVEIRO GONZÁLEZ (VOCEIRO DO GRUPO M. BNG), EN RELACIÓN CA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA A MELLORA DA XESTIÓN MARÍTIMA DO PORTO DE RIVEIRA. 

VII.- MOCIÓN PRESENTADA POLA CONCELLEIRA ENCARNA ROMERO GONZÁLEZ (GRUPO M. SOCIALISTA), EN RELACIÓN Á ORDE DE 5 DE SETEMBRO DE 2011.

VIII.- MOCIÓN PRESENTADA POLA CONCELLEIRA ROSA GARCÍA POSE (VOCEIRA DO GRUPO MIXTO), INTERESANDO MELLORAS NO PASEO MARÍTIMO DE COROSO. 

IX.- MOCIÓN PRESENTADA POLA CONCELLEIRA Mª CARMEN LAMPÓN AGRELO (GRUPO M. BNG), EN RELACIÓN COA SITUACIÓN DO CAMPO DA TASCA.  

X.- MOCIÓN PRESENTADA POLO CONCELLEIRO ANDRÉS FARIÑA CADENAS (VOCEIRO DO GRUPO M. SOCIALISTA), EN RELACIÓN AO PLAN CONXUNTO DE EXPLOTACIÓN DA NAVALLA.   

XI.- MOCIÓN PRESENTADA POLO CONCELLEIRO XOSÉ LUIS GROVEIRO GONZÁLEZ (VOCEIRO DO GRUPO M. BNG), EN RELACIÓN CA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA A MELLORA DO TRANSPORTE ESCOLAR E AOS MAIORES EN RIVEIRA.  

XII.- MOCIÓN PRESENTADA POLO CONCELLEIRO FRANCISCO MAREQUE LEON (GRUPO M. SOCIALISTA), INTERESANDO A ADHESIÓN Á ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS.  

XIII.- MOCIÓN PRESENTADA POLA CONCELLEIRA ANXELES GONZÁLEZ CRUXEIRAS (GRUPO M. BNG), EN RELACIÓN Á SUBA DO IBI DECIDIDA POLO GOBERNO DO ESTADO. 

XIV.- MOCIÓNS QUE REGULAMENTARIAMENTE SE PRESENTEN Ó ABEIRO DO ARTIGO 70 DO REGULAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL.

XV.- ROGOS E PREGUNTAS QUE REGULAMENTARIAMENTE SE PRESENTEN. 

Pode que tamén lle interese:
Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Twitter

Related Posts with Thumbnails Banner: Regale selva tropical