2.4.13

Ribeira: a rúa Padre Sarmiento estará arranxada en xuño

Media_httpfarm9static_cuykr

Ribeira, 2 de abril de 2013.- O Concello de Riveira informa do inicio das obras de renovación da pavimentación e servizos da rúa Padre Sarmiento, no barrio de Abesadas. A empresa Lisardo Inversiones, S.L. é a encargada de executar a actuación, que ten un prazo de execución de tres meses. O seu importe ascende a 119.613,64 euros.

Actualmente a rúa Padre Sarmiento atópase moi deteriorada. O seu firme de formigón está moi danado e polo que respecta aos seus servizos, as tubaxes de abastecemento son de fibrocemento, o colector de saneamento é de formigón e non existe rede separativa de augas pluviais e fecais.

Co fin de renovar estes servizos, o proxecto recolle as seguintes actuacións:

  • Auga: substituirase a tubaxe existente por outra de polietileno de alta densidade de 90 milímetros de diámetro. Realizaranse acometidas ás vivendas.
  • Saneamento de fecais: colorase polo centro da calzada un colector de PVC liso de 315 milímetros de diámetro. Construiranse arquetas de rexistro cada 30 ou 35 metros.
  • Saneamento de pluviais: disporanse polo centro da rúa un colector de PVC corrugado de 315 milímetros de diámetro. Colocaranse arquetas sumidoiro e realizaranse acometidas ás vivendas.

Adoquín de formigón

En canto á pavimentación, empregarase adoquín de formigón prefabricado en cores gris e vermello. O firme actual será  demolido antes de compactar a esplanada resultante e colocar o novo.

Esta nova actuación súmase a outras iniciativas acometidas durante os últimos meses co fin de proseguir coa mellora e posta en valor do barrio de Abesadas. Entre elas, cabe destacar a construción da pista multideporte Irmáns Parada Alvite, a renovación do alumeado público no parque público de Abesadas e no seu entorno, a humanización da travesía que descorre entre o colexio Galaxia e a Casa da Xuventude ou a reordenación do tráfico de vehículos, sen esquecer a configuración dunha área de ocio, cun parque canino, unha pista de skate e outra de BMX (bicicleta acrobática), na zona veciña do Centenario.Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Publicar un comentario

Twitter

Related Posts with Thumbnails Banner: Regale selva tropical